CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Mental Sağlık Yatırımları

28 Mart 2021

Sağlık sektörünün geleceğinde ‘mental sağlık’ yatırımları güç kazanacak

Pandemi öncesine kadar sağlık denildiğinde fiziki tedaviler daha fazla akıllara gelirken, Covid-19 pandemisi bu durumu değiştirmeye başladı. Uzmanlara göre pandemi, dünya çapında mental sağlık başlığını ön plana çıkarırken, bu alana yapılan yatırımlar da büyük oranda hız kazanacak.

Küresel çapta yaşanan COVID-19 salgını yaşamın tüm alanlarını olduğu gibi mental sağlığı da tehdit eden boyutlarda yaşanmaya devam ediyor. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sosyal mesafe kuralları ve karantina uygulamaları, insanlarda yalnızlık duygusunu ve bu duygunun yarattığı kaygıyı ciddi oranlarda artırıyor. Salgın dönemini destek almadan deneyimleyen insanların birçoğunda ruhsal rahatsızlıkların ortaya çıktığı gözlemleniyor. COVID-19 nedeniyle genellikle anksiyete, korku, uyku sorunları, sinirlilik ve umutsuzluk duyguları yaygın olarak görülürken bu duygular insan zihninin karşı karşıya olduğu bu olağanüstü duruma verdiği rasyonel bir tepki olarak yorumlanıyor.

Genel kaygı düzeyinde %86 artış
COVID-19 ile birlikte hayatın durma noktasına gelişi ruh sağlığı konusundaki çalışmaların da aksadığını ortaya koyuyor. Yapılan araştırmalar ABD’de yaşayan her 5 kişiden 2’sinde pandemi ile ilişkili zihinsel veya davranışsal sağlık sorunları tespit ederken Mart 2020’den bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan, Ulusal Ruh Sağlığı Kurumu (NAMI, National Alliance on Mental Illness) yardım hattına yapılan arama ve gönderilen e-postaların da yüzde 65 oranında arttığı belirtiliyor. 2019-2020 yılında ruh sağlığı için hastaneye başvuran 12-17 yaş arasındaki çocukların sayısı yüzde 31; 5-11 yaşlarında çocuklarınsa yüzde 24 oranında artış gösterdiği de kayıtlara geçiyor. Amerikalıların sadece yüzde 34’ü ruh sağlığının iyi olduğunu belirtirken Türkiye’de de durum benzerlik gösteriyor. Türkiye COVID-19 Ruh Sağlık Barometresi araştırması sonuçlarına göre; genel kaygı düzeyinde yüzde 86 oranında bir artış saptanırken sağlığının diğer insanlara oranla risk altında olduğu kaygısı taşıyan insanlarda yüzde 50 oranında artış olduğu belirtiliyor.

Kadın ve gençler öncelikli risk altında

ABD’deki Sapien Labs tarafından yürütülen bir girişim olan Mental Health Million Project’in hazırladığı Akıl Sağlığı Dünya Raporu’nun sonuçları, “toplumsal akıl sağlığı riskine” işaret ediyor. Çalışma, Covid-19 salgınının hâlihazırda karşılaşılan zorlukları daha da kötüleştirdiğini ortaya koyuyor. Yaşları 18 ila 24 olan genç nüfusun yüzde 44’ünün klinik düzeyde risk altında olduğuna işaret edilen raporda, salgın nedeniyle ruh sağlığı bozulanların daha çok gençler ve kadınlar olduğu belirtildi. Raporda klinik düzeyde akıl sağlığı riski taşıyanların 2019’daki yüzde 14’lük oranının, 2020’de yüzde 26’ya yükseldiği vurgulandı.

Sağlık yatırımları bu yönde şekillenecek

Son dönemlerde hem sigortacılık hem de sağlık sektörleri, mental sağlık üzerine daha fazla eğilmeye başladı. Sigortacılar, asistans hizmetler ile online psikolog, dijital danışmanlık gibi hizmetlerini artırırken, sağlık sektörü paydaşları da mental sağlığa yönelik çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Sağlık sektörü, pandemi ile fiziki sağlık kadar mental sağlığın da öneminin altını çizmeye başlarken, önümüzdeki dönemde bu alandaki girişimlerin ve son kullanıcı hizmetlerinin de artacağı öngörülüyor.

Related Articles
Sağlığın Geleceği
Sağlığın geleceği teknolojinin ellerinde ...
Dijital Devrim 
Dijital devrim, geleceğin sağlık çalışmalarını yeniden dizayn ...