Alert Circle

U gebruikt een browser die wij niet ondersteunen. 

Deze pagina werkt niet met Internet Explorer. 

Om veiligheidsredenen raden we aan dat u een andere browser gebruikt zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Mozilla Firefox. 

We ondersteunen u graag bij het installeren van deze browsers of bij het upgraden van uw besturingssysteem. 

 

Bekijk de webinar over Medicatieproces 9

 Met deze nieuwe Informatiestandaard kunnen apotheken en huisartsen straks op elk gewenst moment een helder en actueel overzicht krijgen van de gemaakte medicatieafspraken en het werkelijke medicatiegebruik van de patiënt.

Daarom werken negen zorgsectoren en hun IT-leveranciers, het ministerie van VWS, de Patiëntenfederatie Nederland, MIND, RSO Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Nictiz en VZVZ hier samen aan. CGM is een van de koplopers van het Kickstart-traject. 
 

De impact van Medicatieproces 9 is groot voor uw praktijk of apotheek. Zo krijgt u meer inzichten, meer geautomatiseerde communicatie en meer helderheid in aanpassingen. Ook kunt u toedieners en patiënten betrekken als bron van informatie. 

Richard Heuft en Rogier Kranenbarg vertellen u hier graag meer over tijdens ons webinar. U kunt dit opgenomen webinar bekijken via onderstaande video.

Door de video te laden, gaat u ermee akkoord om gegevens naar Vimeo te verzenden en bevestigt u dat u ons privacybeleid gelezen hebt.

Aanvaarden
Webinar Medicatieproces 9
Richard Heuft, Product Manager Communicatie bij CompuGroup Medical Nederland
CGM betrekt eindgebruikers graag interactief en intensief bij het wordingsproces van Medicatieproces 9. Cruciaal voor de gebruiksvriendelijkheid van dit vernieuwende apothekersinformatiesysteem

Richard Heuft, Product Manager Communicatie bij CompuGroup Medical Nederland

Medicatieoverzicht

Open communicatie en samenwerking met alle zorgverleners

CompuGroup Medical is een van de eerste partijen die het landelijke programma Medicatieproces 9 implementeert in het apotheekinformatiesysteem. Dit verbetert de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners als het gaat over medicatie en zorgt voor betere dienstverlening en meer medicatieveiligheid. Wij hebben ons gecommitteerd aan Medicatieproces 9, zodat CGM APOTHEEK en CGM HUISARTS binnen twee jaar gaan werken volgens het vernieuwde model voor het totale medicatieproces en alle betrokkenen elkaar kunnen informeren met dezelfde informatiemiddelen. 

Wilt u meer weten over Medicatieproces 9? Lees dan de onderstaande artikelen.