Alert Circle

U gebruikt een browser die wij niet ondersteunen. 

Deze pagina werkt niet met Internet Explorer. 

Om veiligheidsredenen raden we aan dat u een andere browser gebruikt zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Mozilla Firefox. 

We ondersteunen u graag bij het installeren van deze browsers of bij het upgraden van uw besturingssysteem. 

 

Webinar Medicatieproces 9

Met Medicatieproces 9 kunnen apotheken straks op elk gewenst moment een helder en actueel overzicht krijgen van de gemaakte medicatieafspraken en het werkelijke medicatiegebruik van de patiĆ«nt. Wij vertellen u hier graag meer over tijdens onze online webinar op dinsdag 13 juni 2023 van 12-13u. De sprekers zijn Richard Heuft en Rogier Kranenbarg. 

Klik op de onderstaande knop om u meteen aan te melden. 

Richard Heuft, Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland
CGM betrekt eindgebruikers graag interactief en intensief bij het wordingsproces van Medicatieproces 9. Cruciaal voor de gebruiksvriendelijkheid van dit vernieuwende apothekers-informatiesysteem

Richard Heuft, Productmanager bij CompuGroup Medical Nederland

Open communicatie en samenwerking met alle zorgverleners

CompuGroup Medical is een van de eerste partijen die het landelijke programma Medicatieproces 9 implementeert in het apotheekinformatiesysteem. Dit verbetert de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners als het gaat over medicatie en zorgt voor betere dienstverlening en meer medicatieveiligheid. Wij hebben ons gecommitteerd aan Medicatieproces 9, zodat CGM APOTHEEK binnen twee jaar gaat werken volgens het vernieuwde model voor het totale medicatieproces en  

alle betrokkenen elkaar kunnen informeren met dezelfde informatiemiddelen. 

Wilt u meer weten over Medicatieproces 9? Lees dan de onderstaande artikelen.  

Impressum