Alert Circle

U gebruikt een browser die wij niet ondersteunen. 

Deze pagina werkt niet met Internet Explorer. 

Om veiligheidsredenen raden we aan dat u een andere browser gebruikt zoals Microsoft Edge, Google Chrome, Safari of Mozilla Firefox. 

We ondersteunen u graag bij het installeren van deze browsers of bij het upgraden van uw besturingssysteem. 

 

Binnen de eerstelijnszorg zien wij een toenemend gebruik van flexwerkplekken. De parttimers en waarnemers binnen uw organisatie wisselen geregeld van werkplek. In de meeste gevallen maakt men zelfs gebruik van een gemeenschappelijke gebruikersnaam. 

Het gevolg is dat gebruikers informatie van elkaar kunnen inzien. Denk hierbij aan documenten op het bureaublad of aan wachtwoorden van bepaalde internetpagina’s. Dit lijkt handig, maar is in verband met de privacywetgeving onwenselijk.

Iedereen een persoonlijk account

Hier heeft CGM nu een oplossing voor, genaamd ’Persoonlijke accounts‘. Dit houdt in dat iedere gebruiker een eigen inlog (haar of zijn naam) heeft om in te loggen binnen het Windows-domein. Naast de privacyredenen is er een bijkomend voordeel: elke gebruiker heeft haar of zijn persoonlijke omgeving, die beschikbaar is op iedere computer binnen uw domein. Zo ziet u op alle pc’s dezelfde icoontjes op het bureaublad en heeft u toegang tot uw ’lokale documenten‘. Ook is het mogelijk om uw mail (Outlook) op iedere werkplek te gebruiken. Een ander voordeel is dat uw ’lokale documenten’ niet meer op de schijf van de pc staan, maar op uw server. Deze documenten worden eventueel geback-upt door CGM. Hiermee voorkomt u dat er gegevens verloren gaan wanneer uw pc defect raakt.

Sneller starten dankzij vingerprintmuis

U kunt eventueel ook inloggen door uw vingerafdruk in te lezen. Een functie die u waarschijnlijk zult herkennen van uw smartphone. Het voordeel is dat u niet steeds een gebruikersnaam en wachtwoord via het toetsenbord hoeft in te voeren. U hoeft alleen maar uw vinger op een vingerprintmuis te leggen. Vervolgens ziet u uw eigen omgeving op het beeldscherm verschijnen. Dit werkt snel, eenvoudig en efficiënt. Mocht de vingerprint om welke reden dan ook niet werken, dan kunt u altijd nog inloggen met uw gebruikersnaam en een vooraf gemaakt wachtwoord/pincode.

Technische medewerkers Dave en Marcel leggen het inloggen met een vingerafdruk graag aan u uit in de onderstaande video.

Gebruik biometrische gegevens

Gaat u aan de slag met de Fingerprint-oplossing 'Persoonlijke Accounts'? Dan is het belangrijk dat u rekening houdt met de AVG inzake het gebruik van biometrische gegevens. Raadpleeg dit document voor meer informatie.

Vragen of interesse?

Heeft u vragen over de oplossing 'Persoonlijke Accounts'? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen of neem contact met ons op via 088 - 387 64 33 of verkoop.nl@cgm.com. Wilt u gebruikmaken van een persoonlijk account? Vraag een offerte aan met dit formulier

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik veilig en snel inloggen?

Om op een snelle en veilige manier te kunnen inloggen, kunt u uw vingerafdruk gebruiken. Met de aanschaf van een "Fingerprint reader" is dit mogelijk. Dit kan een muis zijn met ingebouwde lezer. De vingerafdrukherkenning zit dan bovenop de muis.

Vanwege het gemak waarmee er ingelogd kan worden is de stap om uit te loggen kleiner geworden. Het is simpel en eenvoudig om uw werkplek te delen met een collega. U en uw collega hebben een eigen Windows-omgeving en u kunt niet in elkaars mail of persoonlijke documenten kijken. Uiteraard is het wel mogelijk om een gezamenlijke map te hebben.

Uiteraard kunnen er op elke werkplek meer gebruikers actief zijn, zodat u op alle werkplekken op een snelle manier kan inloggen.

Is elke werkplek geschikt?

Niet elke werkplek is geschikt. De werkplek moet minimaal Windows 10 build 1709 hebben. Windows 10 is al een tijdje op de markt en Microsoft heeft verschillende versies (builds). De oudere versies van Windows 10 zijn niet geschikt. Uw PC moet 8 Gb intern geheugen hebben en het liefst een SSD-schijf. De server moet minimaal Server 2016 hebben.

Waarom moet ik uitloggen als ik mijn werkplek verlaat?

Het normenkader NEN 7510 hanteert een aantal gedragsregels voor de informatieveiligheid in de zorg, waaronder Clear screen. Dat wil zeggen dat bij het verlaten van een werkplek iedereen de Windows-omgeving afsluit met Windows+toets L. Ook is voorgeschreven dat de PC automatisch lockt na een bepaalde periode van inactiviteit. Als je dan weer terugkomt op de werkplek, moet je inloggen met een wachtwoord. En als je wisselt van plek ook nog met een gebruikersnaam. In de praktijk laten velen de PC daarom maar aanstaan. Dat is niet veilig! Vingerafdrukherkenning via de muis is veel veiliger.

Verhuist mijn bureaublad mee naar een andere werkplek als ik daar inlog?

Nee, uw bureaublad verhuist niet mee, maar blijft open staan op de werkplek waar u bent uitgelogd. Op de andere werkplek opent zich een nieuw bureaublad. Als u vervolgens weer uitlogt en een ander logt in, dan kunt u nadat degene is uitgelogd wel weer snel inloggen met uw vingerafdruk en weer verdergaan met alles waar u mee bezig was.

Kan ik op de andere werkplekken gebruikmaken van programma's die op mijn werkplek staan?

Ja, deze programma's moeten dan wel op de andere werkplekken geïnstalleerd zijn. De data van de programma's komen op een map te staan op de server, en is dus vanaf alle werkplekken toegankelijk.

Welke gegevens moet ik vooraf doorgeven als ik de Fingerprint geïnstalleerd wil hebben?

De inlognamen en de e-mailadressen van de gebruikers, welke gedeelde mappen deze gebruikers mogen benaderen en welke programma's er op de werkplekken staan. Om deze gegevens te achterhalen, wordt er door de planning een intakeformulier meegezonden. En er wordt toestemming gevraagd om de vingerafdrukken van de medewerkers op te slaan. Er wordt een AVG-formulier opgesteld, vanwege de opslag van biometrische gegevens van medewerkers en vanweg het anders inloggen met inlognaam en pincode. CompuGroup Medical stuurt een AVG-formulier mee met het intakeformulier.

Krijg ik naast een vingerafdruk ook een pincode en een wachtwoord?

De technicus maakt per gebruiker een pincode aan en een vingerafdruk (indien de medewerker aanwezig is). U kan dit ook later nog zelf doen (u krijgt een handleiding). Na de installatie zullen de oorspronkelijke wachtwoorden omgezet worden naar complexe wachtwoorden (gegenereerd door een Password generator).

U kunt vervolgens alleen inloggen met een vingerafdruk of met een pincode. Als de pincode vergeten is en de vingerafdruk werkt niet meer, zal het wachtwoord door de helpdesk gereset moeten worden. Na invoer van de nieuwe pincode zal het wachtwoord weer omgezet worden naar een complexe versie.

Wordt de server extra belast en wordt alle software ingesteld?

Een aandachtspunt is dat - met deze nieuwe werkwijze - de server belangrijker wordt. Er komt meer data op de server te staan. Het kan zijn dat de hoeveelheid data in de back-up groeit, waardoor een snellere lijn vereist is. De technicus zal u daar tijdens de installatie over adviseren.

Uiteraard weten we niet welke software u allemaal gebruikt. Dus het kan voorkomen dat u een programma gebruikt dat nog niet bij ons bekend is en nog niet getest is met het inloggen met Fingerprint. Uiteraard zullen we de nodige inspanning doen om alle software werkend te krijgen. Mocht dat veel meer tijd kosten, dan zal in overleg een inschatting van nacalculatie worden gedaan.

Vraag een offerte aan:

Gemarkeerde velden met * zijn verplicht
NEN 7510Met fingerprint voldoet u aan deze norm
Makkelijk inloggenGeen wachtwoord of gebruikersnaam meer nodig
Informatie veiligerPC's zijn niet zomaar door iedereen te gebruiken