CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM ECP DRUG ilaç geri ödeme maliyetlerinizden %15 ila %22 oranında tasarruf sağlar

Sigortacıların ilaç tazminatlarını elektronik olarak işlemeyi tercih etmesinin en önemli iki nedeni online değerlendirme imkanı ve doğruluk oranıdır. Bunların her ikisi de kaliteli bir biçimde sağlandığında sigorta şirketleri operasyonel maliyetlerinden kayda değer tasarruflar elde edebilmektedir.

Tam bu noktada, CGM tazminat taleplerinin değerlendirilmesi ve ilaç ödemelerinin yetkilendirilmesi için, kullanımı kolay, internet tabanlı bir platform olan CGM ECP DRUG 'ı önermektedir. CGM ECP DRUG , rasyonel ilaç kullanımını desteklemektedir. CGM ECP DRUG belirli bir reçete içerisindeki etken maddeyi kontrol ederek eczacının hastaya aynı etken maddenin bio eşdeğerini vermesini önlemektedir.

Yazılım ayrıca, yaş/cinsiyet, ilaç-doktorun uzmanlık alanı ve dozaj kontrolü de yaparak sigorta şirketi adına etkin bir ilaç takibi de tesis etmektedir. Ayrıca, CGM ECP DRUG sigortalı hak sahipliği uygunluğu ve iştirak payları ile ilgili kapsamlı kontroller de yaparak kronik hastalıklarda uzun süreli ilaç kontrolü türünden idari kuralları da dikkate almaktadır. Muafiyetler, özel şartlar gibi sigorta poliçe kurallarını gözden geçirerek saniyeler içerisinde tazminat değerlendirmesi yapabilmektedir. Tüm bu özellikleri CGM ECP DRUG 'ı güvenilir, kullanımı kolay ve güvenli bir ilaç tazminat değerlendirmesi yönetim çözümü yapmaktadır. Standardize edilmiş ve evrensel kodlarla kodlanmış bir ilaç veritabanı ile donatılmış ve profesyonellerce yönetilen kural-tabanlı bir yapıya sahip olan CGM ECP DRUG sigorta şirketlerinin ilaç tazminatları ile ilgili maliyetlerini kayda değer biçimde düşürmektedir.

CGM ECP DRUG karar vericilerine ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri ihtiyaç duydukları anda ve tam da ihtiyaç duydukları şekilde sağlayabilmektedir.

Türkiye'nin alanındaki piyasa lideri CGM, her yıl milyonlarca elektronik ilaç tazminat talebi işlemektedir

 

Sigorta şirketleri açısından avantajları:

 • Muafiyetleri standart ve hatasız bir şekilde yönetebilirsiniz.
 • Eşdeğer ilaç kullanımı desteği – sistem içerisinde eşdeğer ilaç kuralları tanımlayabilirsiniz.
 • Düşük Yaygınlaştırma maliyetlerinden fayda sağlarsınız.
 • Yeni eczane eklemek için donanım yatırımı yapmak zorunda kalmazsınız.
 • Poliçe veya grup bazında kuralları uygulayabilirsiniz.
 • IBNR taleplerini eşzamanlı olarak takip edebilirsiniz.
 • Sürekli güncel tutulan ilaç veritabanına erişim imkanından yararlanırsınız.
 • Operasyonel etkinliğinizi arttırırsınız – insan kaynaklarını genişletmek zorunda kalmazsınız.
 • Şirketinizin risklerini asgariye indirmek için profesyonel tazminat kontrolü ve yönetimine ağırlık verebilirsiniz.

 

Eczaneler açısından faydaları:

 • Sisteme kolayca erişim sağlarsınız.
 • Bağlantı kurmak için bilgi teknolojisi yatırımları yapmak zorunda kalmazsınız.
 • Faturalarınızın durumunu elektronik ortamda takip edebilirsiniz.
 • İlaçların hangi nedenlerle reddedildiğini ekrandan takip edebilirsiniz.
 • Çeşitli poliçe kurallarını kendiniz takip etmek zorunda kalmazsınız.
 • Eşdeş ilaçlara sistemden ulaşabilirsiniz.
 • Hastanın son reçetelerini takip edebilirsiniz.