CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

CompuGroup Medical'ı dünya çapında şekillendiren vizyon, misyon ve kişiler hakkında her şeyi öğrenin.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Kariyer
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

CGM CLAIMER ECP çözümü tüm taraflara çeşitli faydalar sağlamaktadır!

CGM CLAIMER ECP , sağlık giderlerinin; kişinin sağlık kurumuna başvurduğu andan itibaren poliçe şartları, sağlık kurumu anlaşma koşulları, genel medikal kurallar gibi tüm kriterlere uygun bir biçimde doğru ve hızlı bir şekilde yönetilmesini sağlayan ve tazminat değerlendirilmesi sonucunu eş zamanlı sağlık kurumu ve sigorta şirketi ile paylaşan son teknoloji ürünü bir uygulamadır. CGM CLAIMER ECP , sadece anlaşmalı kurumlarda gerçekleşen değil, kişinin tazmin edilmek üzere sigorta şirketine gönderdiği diğer harcamaların da akıllı ve doğru bir biçimde değerlendirilmesini sağlar.

 

Sağlık sigortası şirketleri açısından faydaları:

 • Sağlık tazminat giderlerinizi kayda değer biçimde azaltır.
 • Geri ödeme yönetimi için gerekli olan insan kaynaklarını optimize eder.
 • Operasyonel geri ödeme yönetimini etkinliğini arttırır.
 • Ayrıntılı, yapılandırılmış ve sınıflandırılmış veriye dayalı bir karar destek mekanizması oluşturur.

 

Sağlık kurumları açısından faydaları:

 • Fatura redlerinin sayısını asgariye indirerek tahsilatlarınızı hızlandırır.
 • Veri iş akışlarınızı Hastane Bilgi Sistemine entegre ederek ilave personel ihtiyacını azaltın.
 • Faturaların ve fatura eklerinin elektronik ortamda iletilmesini mümkün kıldığından iş yükünüzü hafifletir ve kağıt kalabalığını azaltır.
 • Genel geri ödeme süreçlerinizi hızlandırır -ve daha etkin hale getirir.

 

Poliçe sahipleri açısından faydaları:

 • Daha hızlı ve daha hatasız provizyon işlemleri daha yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlar.
 • Doğru ve etkin tazminat yönetimi daha düşük hasar/prim oranı sağlar.
 • Düşük hasar/prim oranı daha makul yenileme primleri sağlar.