Please enable Javascript!

CGM ECP DRUG

En cazip yazılım çözümleri, gider tasarrufu sağladığı kanıtlanmış olan çözümlerdir.

CGM ECP DRUG ilaç geri ödeme maliyetlerinizden %15 ila %22 oranında tasarruf sağlar!


Sigortacıların ilaç tazminatlarını elektronik olarak işlemeyi tercih etmesinin en önemli iki nedeni online değerlendirme imkanı ve doğruluk oranıdır. Bunların her ikisi de kaliteli bir biçimde sağlandığında sigorta şirketleri operasyonel maliyetlerinden kayda değer tasarruflar elde edebilmektedir.

Tam bu noktada, CGM tazminat taleplerinin değerlendirilmesi ve ilaç ödemelerinin yetkilendirilmesi için, kullanımı kolay, internet tabanlı bir platform olan CGM ECP DRUG 'ı önermektedir. CGM ECP DRUG , rasyonel ilaç kullanımını desteklemektedir. CGM ECP DRUG belirli bir reçete içerisindeki etken maddeyi kontrol ederek eczacının hastaya aynı etken maddenin bio eşdeğerini vermesini önlemektedir.

Yazılım ayrıca, yaş/cinsiyet, ilaç-doktorun uzmanlık alanı ve dozaj kontrolü de yaparak sigorta şirketi adına etkin bir ilaç takibi de tesis etmektedir. Ayrıca, CGM ECP DRUG sigortalı hak sahipliği uygunluğu ve iştirak payları ile ilgili kapsamlı kontroller de yaparak kronik hastalıklarda uzun süreli ilaç kontrolü türünden idari kuralları da dikkate almaktadır. Muafiyetler, özel şartlar gibi sigorta poliçe kurallarını gözden geçirerek saniyeler içerisinde tazminat değerlendirmesi yapabilmektedir. Tüm bu özellikleri CGM ECP DRUG 'ı güvenilir, kullanımı kolay ve güvenli bir ilaç tazminat değerlendirmesi yönetim çözümü yapmaktadır. Standardize edilmiş ve evrensel kodlarla kodlanmış bir ilaç veritabanı ile donatılmış ve profesyonellerce yönetilen kural-tabanlı bir yapıya sahip olan CGM ECP DRUG sigorta şirketlerinin ilaç tazminatları ile ilgili maliyetlerini kayda değer biçimde düşürmektedir.

CGM ECP DRUG karar vericilerine ihtiyaç duyacakları tüm bilgileri ihtiyaç duydukları anda ve tam da ihtiyaç duydukları şekilde sağlayabilmektedir.

Türkiye'nin alanındaki piyasa lideri CGM, her yıl milyonlarca elektronik ilaç tazminat talebi işlemektedir.

İletişim

İletişim

CGM HPSIS BİRİMİ

T: +90 212 306 0000

F: +90 212 355 8417

M: info@cgmturkiye.com