Please enable Javascript!

Accept necessary cookies
CGM CLAIMER ECP

Online, gerçek zamanlı Sağlık Tazminat Yönetim Sistemi

CGM CLAIMER ECP sağlık tazminat provizyon işlemlerinizi azaltarak, verimliliği artırmaktadır.


CGM, geri ödemeler konusunda karar vermeyi kolaylaştırıp sağlık sigortası şirketleri için tazminat işlemlerini azaltan son teknoloji bir bilgi işlem sistemidir.

Bu yazılım, sağlık geri ödeme taleplerinin; sağlık sigorta şirketi ve sağlık kurumu arasındaki entegre sistem üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini sağlayarak sağlık sigortası şirketleri geri ödeme başvurularının online yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.

Yazılım poliçe şartları, sağlık kurumlarının anlaşmalı fiyatları, medikal prosedür listeleri ve teşhis ve tedavi ile ilgili global tıbbi bilgiler gibi detaylı bir dizi parametreyi kontrol edebilmektedir. Bulguları anında sağlık sigortası şirketleri ve sağlık kurumları ile paylaşarak yatarak ve ayakta tedavi gören hastaların geri ödeme taleplerinin bir kaç saniyede sonuçlanmasını sağlamaktadır.

Geri ödeme taleplerinin elektronik olarak yönetilmesi hem sağlık sigortası şirketleri hem de sağlık kurumları açısından maaliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

İletişim

İletişim

CGM HPSIS BİRİMİ

T: +90 212 306 0000

F: +90 212 355 8417

M: [email protected]