Please enable Javascript!

CompuGroup Medical Türkiye ve Orta Doğu

CompuGroup Medical Türkiye

CGM, güçlü bölgesel varlığı ve yaygın sağlık sağlayıcıları ağı ile uluslararası bir kurumsal yapıdır.

CGM Türkiye, yerel pazar lideri olan şirketin devralınıp CGM bünyesine katılmasıyla oluşmuştur.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bursa'da yer alan CGM ekibimiz sağlık geri ödeme kurumlarına yönelik ürün ve hizmet vermektedir.

Misyonumuz

  • Türkiye'de ve dünya çapında değişen sağlık politikaları ve sağlık sigortası sistemlerini takip ederek gelişen gereksinimlere yönelik hızlı ve dinamik sağlık çözümler üretmek.
  • Çözümlerimiz, hizmetlerimiz ve günlük iç operasyonlarımızın verimliliğini sürekli artırmak.
  • Devamlı sektörel gelişme sağlamak amacıyla .know-how’ımızı dergi, yayınlar, eğitim, seminer, vb aracılığı ile sağlık hedefimiz kitlemizdeki tüm paydaşlarla ile paylaşmak.
  • Elektronik gelişmiş bilgi sistemleri kullanarak sağlık ve ilgili sektörlerin operasyon, yönetim ve denetim aşamalarında gerekli tüm hizmetlerin yürütülmesini sağlamak için çözümler üretmek.
  • Özel ve kamu sağlık sistemlerinin yönetim kalitesini artıracak mekanizmaların geliştirilmesi ve yönetimi yardımcı olarak müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız için katma değer sağlamak.