CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen

Våra utbildningar för privata TakeCare-kunder

Det är CGM som utvecklar vårdinformationssystemet TakeCare. Vi kan därför alltid erbjuda utbildningar om alla funktioner i systemet, både de som funnits länge och de som är helt nya.

Våra utbildare har själva ofta arbetat inom vården och har stor erfarenhet av att arbeta i systemet.

Vi erbjuder både öppna utbildningar där kursdeltagarna kommer från olika verksamheter och skräddarsydda utbildningar där innehållet i utbildningen är helt anpassat efter verksamhetens behov.

Vårt utbud av utbildningar riktar sig också både till dig som vill repetera eller fördjupa dina kunskaper i TakeCare och till dig som är helt ny i systemet.

Har du hittat en intressant utbildning men det finns inget specificerat datum? Kontakta oss för mer information.

Vi erbjuder samtliga utbildningar på distans!

Våra utbildningar

Lokal systemadministratörsutbildning (LSA)

Våra öppna utbildningar för lokala systemadministratörer (LSA) omfattar två heldagar och vänder sig till dig som ska börja arbeta som systemadministratör.

Då vi endast går igenom de systemadministrativa delarna av TakeCare förväntas du redan ha goda grundkunskaper i systemet. Efter avslutad utbildning kommer du att känna dig trygg i att utföra de vanligast förekommande arbetsuppgifterna som lokal systemadministratör.

Många av våra kursdeltagare brukar efteråt uttrycka att en extra bonus med dessa öppna utbildningar är att de får chansen att träffa TakeCare-användare från andra verksamheter. Det ger både inspiration och värdefullt erfarenhetsutbyte att ta med hem.

Utbildningstillfällen 2023:

 • 14-15 mars
 • 17-18 maj
 • 29-30 augusti
 • 11-12 oktober
 • 28-29 november
Nyhet - TakeCare-rapporter för fotvårdare

Genomgång av TakeCare-rapporter för fotvårdare

Med rapportverktyget i TakeCare slipper ni räkna era besök manuellt inför rapportering till vårdcentralerna.

På en timme får ni veta hur ni lättast tar fram rapporter och skapar en sammanställning till ett faktureringsunderlag som ni och era vårdcentraler kommer att uppskatta.

Pris: 500 kr/genomgång och enhet

Utbildningstillfällen: 

 • 22 februari, kl. 11:00
 • 23 februari, kl. 13:00
Nyhet - Införande och utbildning av SALA

Den här utbildningen riktar sig till alla vårdgivare som vill börja använda Systematisk Automatiserad Logganalys - SALA - för regelbunden uppföljning av medarbetarnas journalöppningar i TakeCare. Med hjälp av SALA kan detta arbete göras mer tidseffektivt. FSTC rekommenderar alla vårdgivare som använder TakeCare att använda sig av SALA Logganalys.

SALA ingår i licens- och supportkostnaden för TakeCare och vi erbjuder nu utbildning och införande till verksamheter som vill komma igång. Utbildningen tar cirka 2 timmar och kan med fördel ske på distans. Vid varje utbildningstillfälle bör 2-3 personer per vårdenhet delta varav verksamhetsansvarig bör vara en av deltagarna.

I samband med utbildningen bestäms de analyskriterier som ska gälla för respektive enhet. CGM ansvarar för konfiguration av enhetens inställningar i SALA och administration av användare.

Utbildningstillfällen 2022:

 • 24 februari, kl. 14:00-16:00
 • 29 mars, kl. 14:00-16:00
 • 28 april, kl. 14:00-16:00
 • 24 maj, kl. 14:00-16:00
Nyhet - Workshop för lokala systemadministratörer i TakeCare

Har det gått ett tag sedan du gick din LSA-utbildning? Känner du att du behöver både uppdatering av dina kunskaper och handfast hjälp? Vill du lära dig att konfigurera olika moduler i TakeCare som till exempel brev- och journalmallar?

Våra öppna workshops sker under en halvdag. Här får du som lokal systemadministratör stöd och hjälp att konfigurera din vårdenhet tillsammans med våra erfarna verksamhetskonsulter. Vad vi går igenom bestäms av de behov som deltagarna har.

I samband med att du anmäler dig till en workshop anger du vilka specifika frågor du vill ha hjälp med. Vi jobbar i små grupper med max sex deltagare i varje så att det finns gott om tid att få den hjälp du behöver.

Nyhet - Kombinationsutbildning - enskilda funktioner i TakeCare

Är du lokal systemadministratör som bara behöver uppdatera din kunskap om vissa funktioner? Eller ska du bara sköta vissa systemadministrativa funktioner i TakeCare, som till exempel journalmallar, användarhantering eller läkemedelsfavoriter?

Skräddarsy din egen kurs genom att plocka ihop olika artiklar från funktionslistan som du hittar längst till höger på denna sida. Vi kan antingen komma ut till din verksamhet för genomgång eller så kommer du till vårt kontor i centrala Stockholm.

Under den bokade tiden har du tillgång till en av våra verksamhetskonsulter som utbildar i de valda delarna. Det går bra att flera personer från samma mottagning deltar.

Minsta utbildningstid är 2 timmar.

Öppen användarutbildning

Våra öppna användarutbildningar vänder sig till dig som ska börja arbeta och dokumentera i TakeCare. Under en dags utbildning går vi igenom de basfunktioner i TakeCare som du behöver i ditt dagliga arbete. Vi är alltid en mindre grupp deltagare vid varje utbildningstillfälle för att du ska få maximalt utbyte av kursen.

Nästa tillfälle för TakeCare öppen användarutbildning

 • Ej schemalagt för 2022 ännu
Utbildning standardrapporter

Det här är en utbildning som riktar sig till vårdgivare som har varit igång med TakeCare ett tag och vill ta fram olika rapporter för att följa upp verksamheten.

Under två timmar går vi igenom standardrapporterna och visar hur du enkelt kan ta fram vårdstatistik från TakeCare.

Utbildningen ges både som öppen grupputbildning i CGM:s lokaler eller som skräddarsydd genomgång hos enskild vårdverksamhet

Utbildning i Vaccinationsmodulen

Nu är det möjligt för patienter att ta del av sina vaccineringar på 1177 om vaccinationsmodulen i TakeCare använts. Detta innebär att det finns stor anledning för många vårdverksamheter att börja använda vaccinationsmodulen i stället för att registrera vaccinationerna på annat sätt.

Behöver du en genomgång av hur vaccinationsmodulen används kan vi erbjuda en distansutbildning där vi bland annat går igenom ordination, efterregistrering och administrering vid vaccination. Utbildningen tar cirka en timme.

Är inte vaccinationsmodulen synlig på vårdenheten? Kontakta vår supportavdelning så hjälper vi dig med det innan utbildningen.

Verksamhetsutveckling med TakeCare

Upplever ni att ni lägger ner för mycket tid på att dokumentera? Blir det ofta fel med tidbokningar eller kassaregistreringar och att ni därför måste ägna onödig tid åt felsökningar och rättningar?

Vi erbjuder nu på bred front ett beprövat koncept för verksamheter att effektivisera sitt arbetssätt med TakeCare.

Vi börjar med att vi besöker er och gör en kartläggning av era upplevda problem. Därefter genomför vi helt kundanpassade workshops i grupp. I gruppen deltar förutom en erfaren verksamhetskonsult från CGM – chefer, systemadministratörer och ”vanliga” TakeCare-användare från er, så att hela personalen får samsyn och ökad förståelse för hur man jobbar på smartast möjliga sätt i TakeCare.

Utvärderingar från tidigare workshops vi genomfört enligt detta upplägg har visat sig öka kreativiteten och arbetsglädjen hos de anställda.

Kassautbildning

Vår kassautbildning vänder sig till dig som arbetar med kassaregistreringar på vårdverksamheten.

Under två timmar går vi bland annat igenom ersättningsmodell, kassaregistrering och diagnos-och åtgärdsregistrering.

Utbildningen kan hållas som öppen grupputbildning i CGM:s lokaler eller som skräddarsydd genomgång hos enskild vårdverksamhet

Inför utbildningen är det till stor fördel om du har god kännedom om verksamhetens registreringsrutiner och rapporteringskrav.

 

Mer om våra utbildningar

Avtryck