CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
Connect

Connect är plattformen för våra webbaserade tjänster. Med hjälp av de olika applikationerna kan du titta på, samla in, ändra och mata in information i våra laboratoriedatasystem. Det ökar tillgängligheten och underlättar spridandet av information på ett kontrollerat sätt. Applikationerna spar tid ger ökad kvalitet och tillgänglighet.

CGM Explorer

Explorer är ett BI-stöd som erbjuder en uppsjö av användarmöjligheter. Du kan snabbt och enkelt sammanställa, söka, visualisera och analysera informationen som finns lagrad i CGM ANALYTIX databas.

På några sekunder tar du sedan dina data och presenterar dem som rapporter, grafer eller i Excel.

Produktblad

CGM Inventory Pro

Med Inventory Pro minskar den manuella registreringen av produktion och lagerhållning. Informationen samlas i ett och samma system och kontrollerar exempelvis lagerstatus för kemikalier, agarplattor/substrat och reagenser samt även lagerplats och hållbarhet. Inventory Pro samlar även information i samband med tillverkning av substrat. Programmet hjälper exempelvis till att räkna om och följa recept som är inlagda i systemet och registrera kontroller tillsammans med batch-framställningen.

Produktblad

Kollihantering
Lab Center - CGM:s "miniLIS"

Det perfekta programstödet för provtagning, vårdcentraler/mottagningar med egna analyser, samt stöd för elektroniska beställningar och svar till andra lab. Lab Center kan köras både som ett fristående program eller integrerat som en modul i ett journalsystem.

MVK Bukaorta

Med det webbaserade verktyget, Connect MKV Bukaorta, kan män som blivit kallade till screening av bukaorta omboka eller avboka sin tid till provtagning. Det underlättar bland annat ombokningsprocessen för både patienten och sjukvårdspersonalen och leder till minskade telefonköer.

Preanalytiskt Systemstöd

Multidisciplinärt systemstöd för den preanalytiska processen som kan användas i kombination med andra produktionssystem. Gör det möjligt för alla laboratorieverksamheter att få en fullmodern gemensam provmottagning trots befintliga skilda produktionssystem. Har funktioner som hanterar remissregistrering, provtagning, logistik, provmottagning bland mycket annat.

Quality Control

Ett webbaserat verktyg för intern kvalitetskontrolluppföljning. Via web-gränssnittet knappar användarna på de olika vårdcentralerna eller avdelningarna in instrumentens kontrollresultat till en central kontrolldatabas.

Report View

Ett webbaserat verktyg för att titta på laboratoriesvar och kontrollera status på insända prover. Används direkt mot CGM ANALYTIX