CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
2022-05-17 09:00 - 2022-05-19 16:00

Vitalis - Nordens ledande e-Hälsomöte

This event is in the past
Find more Events

Träffa oss på Vitalis

Vitalis är Nordens ledande konferens och utställning kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. 

 

Kom och prata med oss i utställningshallen för att få en demonstration av våra produkter och tjänster och diskutera framtidens e-hälsa. Välkomna till oss på en kaffe! 

Vi finns i monter B08:20.

Inspirationsseminarium
i vår monter

Under mässans tre dagar kommer vi att hålla några korta seminarier kring några aktuella trender och ämnen i vår monter. 

Vi kommer bland annat att prata om: 

ALMA – en digital kollega och automatiskt beslutsstöd

Vår samarbetspartner Blackwell Medtech berättar om den digitala kollegan ALMA som bidrar med ökad patientsäkerhet, bättre arbetsmiljö och som sparar tid. 

Kommunal hälso- och sjukvård – varför får den så lite uppmärksamhet?

Våra erfarenheter och spaningar på utmaningar inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Omställning mot Nära vård - ett verktyg för värderealisering

Utgångspunkten i vårt arbete mot en nära vård är alltid vårdprocessen där vi fokuserar på patientsäkerhet, effektivitet och kontinuerlig utveckling. För oss är samverkan nyckelordet - tekniken är bara ett verktyg av flera.

Vår avancerade digitala plattform, CGM Health Plattform, gör det möjligt för vårdverksamheten att förflytta vårdprocesser till patientens hem.

Mobila applikationer för att stödja nya arbetssätt inom öppen- och slutenvården

Hör om de mobila applikationer som vi har utvecklat tillsammans med hälso - och sjukvården. Dessa appar har tagits fram för att stödja och optimera nya arbetssätt inom öppen- och slutenvården där CGM:s journalsystem TakeCare används.

Hur har införandet av taligenkänning i vården påverkat vår vardag i praktiken?

Vår partner Omilon berättar om tjänsten taligenkänning som omvandlar tal till text. Efter implementering medför detta ett flertal positiva effekter. Både vad gäller kostnadseffektivisering, men även arbetsmiljö, patientsäkerhet samt minskad belastning vad gäller administration för alla inblandade kollegor. Vi kommer att få en redogörelse från en verksamhet som fullt ut väljer att gå hand i hand med detta effektfulla verktyg - allt med fokus på att möjliggöra ökat patientflöde.

En samlad barn- och elevhälsa i Ulricehamns kommun

Hör representanter från Ulricehamns kommun berätta om deras digitaliseringsresa kring dokumentation för elevhälsoarbetet i Ulricehamns kommun. Ni kommer att få höra om deras förberedelser kring utbildningsinsatser, upplägg och uppstart samt var de befinner sig i sin resa just nu.

Mobil provtagning och stöd i LIS (Laboratory Information Systems)

Att höja kvaliteten i det preanalytiska steget i provflödet, samt att koppla ihop regioner med kommunala aktörer. Kan det vara möjligt och hur kan det se ut i form av ett mobilt provtagningsstöd.

Drift av LIS som en tjänst istället för en fast installation - en trend världen över

Trenden för att system går från installerad hos kund till en leverans i form av tjänst har under lång tid varit tydlig världen över. Hur kan vi på CGM möta ett sådant behov och finns det redan idag exempel på hur detta hanteras?

 

 

Besök vår monter B08:20 och ta del av dagens program på vår monterscen "CGM Speaking". 

 

Address

Svenska Mässan Göteborg

Mässans Gata/Korsvägen
Göteborg
Sverige

Avtryck