CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Ta reda på allt om visionen, uppdraget och de människor som formar CompuGroup Medical över hela världen.

Investor Relations
Eine Person tippt mit dem Finger auf ein Tablet-PC mit einer Investor-Relations-Präsentation
Karriär globalt
CGM Global
Mehrere CGM-Flaggen
2023-12-06 08:00-16:30

IT i vården-dagen

It i vården-dagen samlar offentliga och privata aktörer inom hälso- och sjukvården och ledande experter för att diskutera digitaliseringen, framtidens vårdtjänster och vägen framåt.

I år lägger vi särskild vikt vid nya utmaningar och möjligheter och den nya verkligheten som framtidens vårdgivare kommer att möta:
 

  • Ökade krav från patienter och vårdpersonal
  • Den nära vårdens behov och utmaningar
  • Nya hot mot infrastrukturen
  • Demografiska förändringar pressar vården
  • Interoperabilitetens utmaningar
  • Hur ska glesbygden klara vården?

Address

Filadelfia Convention Center, Stockholm