CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie
Vyúčtovanie na ZP
Sme odborníci na zdravotníctvo

Poradenstvo pri účtovaní so zdravotnými poisťovňami

Pre našich zákazníkov ponúkame odbornú pomoc pri spracovaní a vykazovaní výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
 

Naše služby zahŕňajú

zabezpečenie spracovania informácií o výkonoch ambulancií a pracovísk a údajov potrebných k vyúčtovaniu výkonov zdravotným poisťovniam, kontrola vstupných dát

zaslanie vyúčtovania výkonov prostredníctvom elektronickej pobočky poisťovní - zvýšenie ceny bodu

návrh opatrení a zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov a chýb pri vykazovaní výkonov

konsolidácia dát - odstránenie duplicitných údajov

odstránenie zistených nedostatkov a chýb a ich včasné doúčtovanie do ZP

fakturácia výkonov na základe dohodnutých podmienok v zmluvách so ZP

Viac informácií

Prečo službu využiť?
Čo služba zahŕňa?
Aká je cena?

K výhodám tejto služby patrí odborná pomoc, oprava chýb po doručení chybových protokolov a následné doúčtovanie neuznaných výkonov, predídenie vzniku chýb, odstránenie problémov so strašiakom menom elektronické zasielanie dát, možný nárast ceny bodu a súlad s GDPR.

Navyše získate edukačný výklad a vysvetlenie. To znamená, že presne vidíte, čo a prečo sa robí. 

  • poradenstvo pri účtovaní so zdravotnými poisťovňami
  • zabezpečenie spracovania informácií o výkonoch ambulancií a pracovísk a údajov potrebných k vyúčtovaniu výkonov zdravotným poisťovniam
  • kontrola vstupných dát
  • fakturácia výkonov na základe dohodnutých podmienok v zmluvách so ZP
  • zaslanie vyúčtovania výkonov prostredníctvom elektronickej pobočky poisťovní
  • zabezpečenie odstránenia zistených nedostatkov a chýb pri vykazovaní výkonov
  • konsolidácia dát - odstránenie duplicitných údajov

V závislosti od typu poskytnutej služby:

  • vyúčtovanie a zaslanie elektronickou formou (2% z obratu mimo A, AS liekov)
  • doúčtovanie, zaslanie opravných a aditívnych dávok (42 € s DPH/hod.)
  • konsolidácia dát, zaškolenie (51 € s DPH/hod.)
Máte záujem o Vyúčtovanie pre ZP?
Polia označené * sú povinné
Tiráž