CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Očkovanie

Objavte nový svet v agende očkovania Vašich pacientov. Toto rozšírenie umožňuje komplexné spracovanie agendy očkovania detí a dospelých. Poskytuje komfort pri plánovaní a objednávaní pacientov na pravidelné očkovanie v súlade s aktuálnym očkovacím kalendárom. Jeho používanie zabezpečí prehľad a kontrolu zaočkovania pacientov podľa veku a druhu očkovania. Modul je súčasťou ambulantných programov ADAM Praktik.

  • podpora aktuálneho očkovacieho kalendára pre pravidelné očkovanie detí a dospelých
  • automatické vytváranie očkovacieho plánu pre nového pacienta
  • hromadné objednávanie pacientov na určený termín podľa druhu očkovania
  • hromadná evidencia a vykazovanie vykonaného očkovania
  • spracovanie zostáv a hlásení pre RÚVZ
  • evidencia nepovinných očkovaní

Funkcionality

Očkovací kalendár
Evidencia očkovania
Agenda plánovania
Vykazovanie do ZP
Tlačivá a formuláre

Rozšírenie Očkovanie pracuje v súlade s aktuálnym očkovacím kalendárom. Prispôsobuje sa individuálnym špecifickým stavom: zdravotnej komplikácii pacienta, kontraindikácii očkovania, očkovacím postupom pri očkovaní v inom ako určenom veku a určenom intervale v rámci 

Pri aktívnom používaní modulu môže byť súčasťou záznamu z preventívneho vyšetrenia aj individuálny zápis očkovania s evidenciou vakcíny a šarže v grafickom dialógu s farebným rozlíšením vykonaného a plánovaného očkovania.

Modul zabezpečuje spoľahlivé plánovanie podľa veku pacienta s podporou hromadného objednávania na určený termín:

  • s poloautomatickým priradením času podľa nastavených podmienok
  • s prihliadnutím na stav plánovaného termínu a kontrolou odstupu medzi jednotlivými očkovaniami súčasťou objednávania je okrem zoznamu objednaných pacientov a tlače predvolaní aj možnosť hromadného odoslania CGMesiek (pri aktivovanom module) alebo skupinového e-mailu
  • na podporu práce s nepravidelnými očkovaniami je v module jednoduchá evidencia očkovaní nezahrnutých v kalendári pravidelného očkovania

Veľmi efektívne je hromadné nahrávanie vykonaného očkovania do očkovacích plánov. Jeho súčasťou je aj možnosť hromadného vykázania výkonov v skupinách podľa druhu a typu očkovania a podľa poisťovne pacienta.

Modul podporuje spracovanie elektronického hlásenia o pravidelnom očkovaní pre RÚVZ. Samozrejmosťou sú tlačové výstupy: variabilné prehľady zaočkovaných, plánovaných alebo objednaných pacientov; očkovací preukaz spĺňajúci požiadavky o prehľade (potvrdení) vykonaného očkovania pri vycestovaní do zahraničia; prehľady nepravidelných očkovaní.

CGMesky efektívny komunikačný nástroj

Spolupráca lekára so sestrou

ezdravie - prvý krok k bezpapierovej ambulancii

Ako fungujú správy o vyšetrení v systéme ezdravie?

Máte záujem o Očkovanie?
Tiráž