CompuGroup Medical
Synchronizing Healthcare

Spájame svet zdravotníctva. Naše programy a komunikačné riešenia pomáhajú lekárom, stomatológom, sieťam zdravotníckych zariadení a ďalším poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v organizácii ich práce, diagnostikovaní i liečbe.  

ADAM Doktor
ADAM Stomatológ
Novinky a informácie

Cenníky

Nadstavbový modul programu ADAM 3.0 Stomatológ. Slúži na urýchlenie a zjednodušenie procesu tvorby a aktualizácie externých a kalkulovaných cenníkov v programe ADAM 3.0. Vďaka špeciálnym funkciám modulu sú podporované hromadné operácie s cenami výkonov, možnosť zavedenia cenníka doplnkového sortimentu s evidenciou DPH a export cenníka výkonov do VRP.

  • hromadná aktualizácia cien
  • výpočet ceny práce spojený so založením externého cenníka
  • cenník s predvoleným účtovaním doplatkov
  • cenník doplnkového sortimentu s evidenciou DPH
  • export cenníka výkonov do VRP

Výpočet ceny práce – modul umožňuje výpočet hodnoty minúty práce zo zadaných ekonomických ukazovateľov s následným výpočtom hodnoty bodu za výkon. K dispozícii sú dva spôsoby výpočtu – Kalkulácie cien A s podrobným rozpisom nákladových položiek a Kalkulácie cien B so sumárnou hodnotou nákladov za daný rok.

Predvolený cenník – súčasťou výpočtu ceny práce je automatické vytvorenie cenníka výkonov s aktuálne prepočítanými cenami. Cenník je tvorený z platných stomatologických výkonov v základnom variante (podľa Katalógu výkonov) a nastavené účtovanie doplatkov zodpovedá aktuálnym legislatívnym normám.

Hromadná aktualizácia cien – služba slúži na hromadnú zmenu cien jednotlivých výkonov priamym zadaním percenta navýšenia práce. Komfortne, jedným klikom je možné spustiť automatické prerátanie všetkých cien výkonov. Modul podporuje aj priame prepisovanie jednotlivých cien bez zložitých editačných operácii.

Predvolené účtovanie – táto služba je určená pre lekárov, ktorí majú, resp. v minulosti mali v programe zavedený cenník CGM alebo kalkulovaný cenník a aktuálne používajú externý cenník. Umožňuje prenos nastavení účtovania z uvedených cenníkov do aktuálneho cenníka.

Cenník doplnkového sortimentu (tovaru) s evidenciou DPH (v prípade platcu DPH) – modul umožňuje v cenníku zadávať DPH pre jednotlivé položky s doplnkovým sortimentom a pre zľavy a prirážky. Podľa typu aktuálneho cenníka je doplnkový sortiment súčasťou cenníka výkonov, alebo je tvorený ako samostatný Cenník tovarov.

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

eKasa - zorientujte sa v problematike

Máte záujem o Cenníky?
Tiráž