Please enable Javascript!

ADAM

Vlastnosti

Varianty programu

Program je dodávaný vo verzii s plnou funkčnosťou ADAM 3.0 Transporta ako základný variant ADAM 3.0 Transport Start.

Jednoduché ovládanie programu

  • Nástrojová lišta s prehľadnými ikonami.
  • Pravé tlačidlo myši zobrazuje ponuky na vyplnenie položiek.
  • Farebná schéma pre ponuky zvýrazňuje rozlišovanie v ponukách a zoznamoch.

Vykazovanie a zúčtovanie pre poisťovne a partnerov

ADAM 3.0 Transport umožňuje spoľahlivé vykazovanie jázd do zdravotných poisťovní, oddelené vykazovanie prevozov v SR a pre ÚDZS. Z programu je možné zobraziť a tlačiť výstupné kontrolné zostavya prehľady podľa rôznych kritérií alebo ich exportovať do formátu pdf. Samozrejmosťou je tlač Príkazu na dopravu.

Pri prevozoch typu DZS a INF je možné vo vykazovaní evidovať doplatky pacientov a sprievodcov.

ADAM 3.0 Transport umožňuje napaľovanie dávok pre poisťovne na CD/DVD médium.

Na bezchybné vykazovanie odosielateľov ponúka program ich hromadnú aktualizáciu. Správnosť už vykázaných kódov odosielateľov je možné hromadne overiť a následne opraviť.

Kniha jázd

Súčasťou programu je kniha jázd, umožňujúca evidenciu a správu údajov prevozov pacientov. Zároveňje možné sledovaťaj čerpanie PHM jednotlivých vozidiel.

Aktualizácia programu a ochrana dát

Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená zasielaním aktualizácií na CD nosiči alebo internetovou aktualizáciou.

Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním na vymeniteľné médium alebo napaľovaním na CD/DVD.

Nadstavbové moduly

Overenie poistného vzťahu– online overovanie aktuálneho poistného vzťahu pacienta.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339