Please enable Javascript!

ADAM

Iba vy, pacient a vaše vozidlo.

O nič iné sa nemusíte starať.


Agendu súvisiacu s prepravou pacientov za vás zvládne program ADAM Transport. Spoľahlivo sa postará o knihu jázd, potrebné výkazy pre štátne inštitúcie aj záverečné prehľady a štatistiky. Na vás už zostane len pomoc pacientovi. Nájsť najrýchlejšiu cestu, podať prvú pomoc a bezpečne ho dopraviť na ošetrenie. Na nič iné už nemusíte myslieť.

ADAM 3.0 Transport je program špecializovaný na spracovanie agendy súvisiacej s dopravou v zdravotníctve. Je určený pre pracoviská DZS, ZZS, LSPP a iné, ktoré vykazujú poskytnuté služby zdravotným poisťovniam. Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

  • Komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu dopravy
  • Rozsiahle možnosti prispôsobenia funkčných vlastností programu potrebám používateľa
  • Pravidelné aktualizácie a pridávanie novej funkcionality

ADAM 3.0 Transport je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339