Please enable Javascript!

Prijímam len nevyhnutne nutné cookies
ADAM

Iba vy, pacient a vaše vozidlo.

O nič iné sa nemusíte starať.


Agendu súvisiacu s prepravou pacientov za vás zvládne program ADAM Transport. Spoľahlivo sa postará o knihu jázd, potrebné výkazy pre štátne inštitúcie aj záverečné prehľady a štatistiky. Na vás už zostane len pomoc pacientovi. Nájsť najrýchlejšiu cestu, podať prvú pomoc a bezpečne ho dopraviť na ošetrenie. Na nič iné už nemusíte myslieť.

ADAM 3.0 Transport je program špecializovaný na spracovanie agendy súvisiacej s dopravou v zdravotníctve. Je určený pre pracoviská DZS, ZZS, LSPP a iné, ktoré vykazujú poskytnuté služby zdravotným poisťovniam. Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

  • Komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu dopravy
  • Rozsiahle možnosti prispôsobenia funkčných vlastností programu potrebám používateľa
  • Pravidelné aktualizácie a pridávanie novej funkcionality

ADAM 3.0 Transport je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.