Please enable Javascript!

CGM S4M

Konečne sa môžete naplno sústrediť na vyšetrenie.

O všetko ostatné bude postarané.


Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, evidencia pacientov či spracovanie výsledkov. Všetko môžete zariadiť jednoducho a efektívne prostredníctvom systému CGM S4M . Môžete objednávať pacientov, pracovať s kartotékou, generovať štatistiky i archivovať výsledky. Tie potom možno vybaviť zvukovým komentárom a odoslať do nemocničného systému. Alebo ich pošlite pomocou systému bezpečnej komunikácie priamo ambulantnému lekárovi.

Riešenie je vhodné pre všetky druhy pracovísk, nachádzajúcich sa na RDO (SONO, CT, angiografia, mamografia atď.) a je určený nielen na samostatné nasadenie v rádiologických ambulanciách, ale najmä ako súčasť moderného NIS so zabezpečením všetkej potrebnej komunikácie s NIS (žiadanka/nález) a PACS systémami, a to prostredníctvom štandardizovaných rozhraní (DASTA, HL7, DICOM).

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074