Please enable Javascript!

CGM NETRAAD

Vlastnosti

CGM NETRAAD ponúka možnosť aktívne informovať užívateľa o stave a prístupnosti výsledkov/snímok v systéme, a to zobrazením na obrazovke, alebo pomocou e–mailu, SMS správy, alebo pageru.

Priame napojenie na diagnostické prístroje

Systém CGM NETRAAD umožňuje vytvoriť priame pripojenie na digitálne diagnostické prístroje používajúce štandard DICOM. Na komunikáciu so zariadeniami, ktoré nepodporujú DICOM štandard, je umožnené použiť alternatívne riešenie v závislosti od typu prístroja.

Digitalizácia snímok / skenovanie snímok uložených na RTG filmových materiáloch

Systém CGM NETRAAD umožňuje digitalizovať snímky vytvorené tradičným spôsobom a zaznamenaných na film. Naskenované snímky spĺňajú požiadavky ACR na diagnostické snímky ACR. Systém zároveň umožňuje prepojiť zariadenie so zariadeniami „frame grabber“ a čítačkami SK.

Možnosť pripojiť diagnostický počítač pomocou protokolu DICOM

Systém CGM NETRAAD dokáže spolupracovať s pripojenými diagnostickými pracovnými stanicami používajúcimi protokol DICOM a umožňuje im vyhľadávať v jeho archíve, vybrať snímky z archívu do počítača a preniesť snímky z počítača späť do archívu.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie