Please enable Javascript!

CGM NETRAAD

Moduly

CGM NETRAAD je PACS systém kompatibilný so štandardom DICOM. Jeho súčasťou je modul pre telerádiológiu (pre distribúciu snímok), ktorý je možné použiť nielen v rámci zdravotníckeho zariadenia, ale aj mimo neho – napr. pre potreby externých ambulantných lekárov, záchrannej služby a ďalších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

CGM NETRAAD môže využívať vlastný rádiologický modul pre správu agend rádiologických oddelení (NETRIIS), môže však komunikovať prostredníctvom štandardizovaných dátových formátov so špecializovanými rádiologickými systémami.

Prístup k snímkam je tak možný nielen z diagnostických pracovných staníc používajúcich dátový štandard DICOM, ale i z ostatných pracovných staníc prostredníctvom protokolu HTTP. Na tieto účely vyhovujú štandardne používané webové prehliadače Microsoft Internet Explorer a Mozilla Firefox prevádzkované na rôznych platformách. Systém rovnako umožňuje prístup k údajom z vonku, cez internet, pomocou protokolu SSL, vrátane možnosti pripojenia prostredníctvom modemu.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie