Please enable Javascript!

Prijímam len nevyhnutne nutné cookies
ADAM

Podpora zákazníkov

  • Dostupnosť inštalačného CD na internetovej stránke.
  • Zaškolenia v používaní programu pre nového zákazníka.
  • Úplné prebratie dát z pôvodného programu WinADAM pre existujúcich zákazníkov.
  • Bezplatná telefonická podpora v pracovných dňoch.
  • Možnosť využitia vzdialenej pomoci.
  • Sieť regionálnych zástupcov.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 5341 8075

HOTLINE: +421 45 5322 339