Please enable Javascript!

Prijímam len nevyhnutne nutné cookies
ADAM

Moduly

Moduly rozširujúce základnú funkčnosť je možné dokúpiť ako nadstavbu k pôvodnému programu.

Prepojenie na laboratóriá – elektronická komunikácia s laboratóriom. Modul umožňuje hromadné sťahovanie elektronických výsledkov vyšetrení priamo do programu.

Prepojenie na prístroje a programy – jednosmerné prepojenie na prístroje a obrázky z externého zdroja – skener, kamera ap.

Elektronická pobočka - umožňuje komunikáciu programu s portálom Dôvery cez webové služby za účelom priameho odosielania dávok, faktúr a SLD do poisťovne.

RecipIS – podrobné informácie o liekových prípravkoch registrovaných v SR (SPC a PIL) a/alebo kontrola interakcií liekov a interakcií na potraviny.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 5341 8075

HOTLINE: +421 45 5322 339