Please enable Javascript!

ADAM

Očkovanie a preventívne prehliadky

Modul očkovanie predstavuje komplexný nástroj pre spracovanie agendy očkovania detí a/alebo dospelých. Zahŕňa platný očkovací kalendár pre povinné pravidelné očkovanie, sledovanie očkovacích plánov pacientov, hromadného plánovania, predvolávania a evidenciu realizovaného očkovania s prepojením na vykazovanie. Modul podporuje aj evidenciu nepovinných očkovaní.

Súčasťou modulu je okrem rôznych zostáv a prehľadov aj automatické spracovanie elektronického hlásenia o očkovaní pre RÚVZ.

Efektívna kontrola nad preventívnymi prehliadkami je podporovaná tvorbou prehľadových zostáv spolu s možnosťou vystavenia predvolania pacienta na prehliadku.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339