Please enable Javascript!

ADAM

Odosielatelia

Na bezchybné vykazovanie odosielateľov ponúka program hromadnú aktualizáciu používaných odosielateľov službami – vymazanie nezmluvných dvojíc, vymazanie neregistrovaných a vymazanie nepoužívaných. Správnosť už vykázaných kódov odosielateľov je možné hromadne overiť a následne hromadne opraviť. Dostupná je automatická kontrola správnosti, resp. platnosti kódov odosielateľov na register zmluvných vzťahov.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339