Please enable Javascript!

Prijímam len nevyhnutne nutné cookies
ADAM

Vždy pripravený rýchlo a efektívne zvládať aj tú najnáročnejšiu agendu.

Informačný systém ADAM vám umožní sústrediť sa na to dôležité.


Štatistiky a výkazy spracuje automaticky. Zjednoduší komunikáciu so štátnymi inštitúciami a zdravotnými poisťovňami. Navyše si ho môžete nastaviť podľa svojich potrieb. Vaši pacienti určite ocenia čas, ktorý tak získate.

ADAM 3.0 Doktor je určený pre ambulancie všeobecných lekárov, gynekológov, ambulantných špecialistov, pracoviská SVLZ a agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou a ostatnými štátnymi inštitúciami.

  • Komplexné riešenie pre evidenciu a administratívu v ambulancii
  • Rozsiahle možnosti prispôsobenia funkčných vlastnosti programu potrebám používateľa
  • Automatické spracovanie štatistických výkazov
  • Pravidelné aktualizácie a pridávanie novej funkcionality

ADAM 3.0 Doktor je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.