Please enable Javascript!

CGM ANALYTIX

Pracovné procesy v laboratóriu budete mať v malíčku.

Systém CGM ANALYTIX využijete ako vo veľkom laboratórnom reťazci, tak v malom laboratóriu.


Podporí Vás v laboratórnych procesoch vo všetkých situáciách. Od príjmu elektronických žiadaniek po výstup výsledkov v najrôznejších podobách. Majte ich uchované v elektronickej podobe, dostupné na webe alebo ich pošlite pomocou systému bezpečnej komunikácie priamo ambulantnému lekárovi. Vždy rýchlo, spoľahlivo a bezchybne.

Či už ide o veľké laboratórne reťazce, stredné alebo malé laboratóriá, všetky vyžadujú moderný laboratórny informačný systém (LIS). Vďaka nemu sú schopné zabezpečiť nepretržitú, efektívnu prevádzku a môžu garantovat´kvalitu poskytovaných služieb bez ohľadu na odbor svojej činnosti aj pri veľkom objeme dát. Systémom, ktorý tieto najprísnejšie nároky spĺňa, je LIS CGM ANALYTIX.

  • multiodborový LIS, zabezpečuje služby v oblasti klinickej biochémie, hematólogie, genetiky, mikrobiológie, histopatológie a cytológie
  • vysoká dostupnost´systému
  • široká variabilita, jednoduchá správa
  • kvalitné riešenie pre všetky laboratóriá

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie