Please enable Javascript!

CGM S4M

CGM S4M Radiologie

CGM S4M Rádiológia je multiužívateľský informačný systém určený pre príjem a spracovanie požiadaviek na vyšetrenia a následné vyhodnotenia výsledkov vyšetrení na pracoviskách zobrazovacej diagnostiky (RTG, UZ, MR, mamografia, angiografia, nukleárna medicína a pod.). Jedná sa o otvorený modulárny systém, ktorý je možné kedykoľvek dodatočne rozširovať podľa požiadaviek zdravotníckeho zariadenia. Systém je schopný komunikácie so všetkými bežnými PACS používanými v Slovenskej republike.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074