Please enable Javascript!

CGM S4M

CGM S4M Transfúzní oddělení

Informačný systém transfúzneho oddelenia CGM S4M zaisťuje všetky funkcie potrebné pre agendu spojenú s evidenciou darcov, ich volaním, príjmom a vyradením. Zabezpečuje organizáciu odberového dňa a skladové hospodárstvo krvi, krvných liekov a vakov. Zaisťuje tlač všetkých druhov dokladov a štítkov pre vedenie všetkej potrebnej agendy a okrem toho maximálne podporuje prácu s čítačkami čiarových kódov.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074