Please enable Javascript!

CGM HR SOLUTIONS

Môžete efektívne plánovať služby.

V plnej miere máte v rukách personálne náklady.


Systém CGM HR SOLUTIONS zohľadní všetky vnútorné predpisy. Preto sa už nikdy nemôže stať, že by ste ich porušili. Kontroluje aj preťaženosť zamestnancov. V nemocnici významne zjednoduší plánovanie personálnych zdrojov. Ak je spojený s dochádzkovými, personálnymi a mzdovými systémami, môže vám ročne ušetriť aj nemalý počet hodín.

CGM HR SOLUTIONS ponúka riešenia vytvorené špeciálne pre zdravotnícke zariadenia rôznych veľkostí a usporiadania (od tých malých až po reťazce zdravotníckych zariadení). Zohľadňuje regionálne aj legislatívne aspekty, špecifi cké požiadavky a rozdielne potreby skupín povolaní v zdravotníctve (lekári, ošetrovateľstvo a správa).

Hlavné piliere riešení:

CGM HR SOLUTIONS

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

súbory na stiahnutie