Please enable Javascript!

CGM HR SOLUTION

RPS

Produkt RPS podporuje optimálnu kombináciu jednotlivých zdrojov a zohľadňuje rôzne požiadavky, termíny, kvalifi kácie a dostupnosti:

  • Základný systém denných dispozícií
  • Správa projektov
  • Webové náhľady

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie