Please enable Javascript!

CGM HR SOLUTION

Hlavné výhody pre zriaďovateľa

  • CGM HR SOLUTIONS ponúka riešenie všetkých úloh riadenia ľudských zdrojov v sektore zdravotníctva (v oblasti ekonomickej, sociálnej, legislatívnej).
  • Dlhodobé skúsenosti a odborné znalosti našich špecialistov v zdravotníctve sú zárukou úspešnosti riešení CGM HR SOLUTIONS .
  • Špecifi cké vyspelé funkcionality umožňujú komplexné riešenia vo všetkých personálnych oblastiach.
  • Vďaka riešeniu je možné využiť ekonomický potenciál a zaviesť opatrenia na zvýšenie kvality.

Prínos pre užívateľov

  • podpora personálnych procesov od personálnej administratívy cez plánovanie, dochádzku až po automatické vyúčtovanie príplatkov
  • správa agendy zamestnancov, od ich žiadostí o prijatie do zamestnania cez vzdelávanie a rozvoj až po ukončenie pracovného pomeru v jedinom riešení
  • prístup k dátam odkiaľkoľvek bez nutnosti inštalácie aplikácie
  • racionalizácia pracovných postupov, kvalita štandardov, plánovanie služieb a zdrojov

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie