Please enable Javascript!

CGM DSS

Nájdite si pomocníka pri rozhodovaní.

Vzrastie vám efektivita a vždy budete mať prehľad.


Manažérsky informačný systém CGM DSS je systém na podporu rozhodovania na rôznych úrovniach riadenia nemocnice či celej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Je to nástroj obsahovo a logicky vyhodnocujúci ukazovatele a indikátory vychádzajúce z plánovaných úloh a strategických cieľov nemocnice. Riadenou organizáciou môže byť nielen celá nemocnica, prípadne sieť zdravotníckych zariadení, ale napr. aj odbor krajského úradu alebo iný významný subjekt poverený správou. Nemusí to nevyhnutne byť iba vrcholový manažment, CGM DSS môže byť užitočný pre ktoréhokoľvek zamestnanca nemocnice, ktorý má daný nejaký merateľný plán.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074