Please enable Javascript!

CGM CLINICOM

Správne a úplné informácie sú základom pre kvalifikované rozhodovanie nielen o zdravotnej starostlivosti.

Nemocničný informačný systém CGM CLINICOM vám vnesie poriadok do zdravotníckej dokumentácie vašich pacientov.


Navyše máte všetky potrebné informácie k dispozícii na jednom mieste. Rýchlo a spoľahlivo. Samozrejmosťou je efektívne vykazovanie zdravotným poisťovniam v súlade s úhradovou vyhláškou aj metodiky DRG.

CGM CLINICOM je spoľahlivý nemocničný informačný systém (NIS) overený dlhodobou rutinnou prevádzkou v mnohých slovenských a českých nemocniciach rôznej veľkosti, prevádzkového usporiadania a sortimentu poskytovanej starostlivosti. Pokrýva činnosťlekárov a sestier ako v ambulantných, tak i lôžkových prevádzkach.

CGM CLINICOM slúži na vedenie evidencie pacientov liečených v zdravotníckom zariadení, lekárskej dokumentácie, výsledkov laboratórnych vyšetrení, denných dekurzov, záznamov medikácie pacienta, plánovania odborných vyšetrení, rehabilitácií a rehabilitačných procedúr. Údaje o pacientovi a jeho liečbe sa ukladajú komplexne na jednom mieste. Prístup k nim sa riadi pomocou nastavenia individuálnych alebo skupinových práv.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074