Please enable Javascript!

CGM CLINICOM

Medikácia II

Na riešenie evidencie medikácie sa využíva možnosť zadania cez tzv. RUD formuláre. Tie boli pre potreby evidencie doplnené o novú vlastnosť – vytvorenie šablóny zo zadaných medikácií konkrétneho pacienta. Šablónu je možné použiť aj u iných pacientov. Pri dokončených správach je možné sledovať zmeny pomocou histórie RUD. Medzi zadanými liekmi je možné skontrolovať ich vzájomné interakcie.

Pri ukladaní, resp. dokončení RUD správy MEDIKÁCIE je možné vzorcom nastaviť, aby sa jednotlivé políčka zotriedili. Zotriedenie sa urobí podľa skupín ordinácií (podľa abecedy) a slúži na lepšiu orientáciu používateľov pracujúcich následne s tlačeným zoznamom medikácií.

Práca s medikáciami predpokladá podporu pozitívneho listu farebným odlíšením a upozornením. V zozname vyhľadávaných liekov sú lieky, ktoré sú obsiahnuté v pozitívnom liste, farebne označené. V prípade, že používateľ vyberie liek mimo pozitívneho listu, systém používateľovi zahlási, že liek je mimo pozitívneho listu, a ak v databáze existujú lieky s rovnakým ATC, ktoré sa v pozitívnom liste nachádzajú, systém vypíše zoznam týchto liekov.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Tel.: +421 253 418 073

Fax: +421 253 418 074

Súbory na stiahnutie