Please enable Javascript!

ADAM

Aktualizácie

Programy rodiny ADAM sú priebežne prispôsobované legislatívnym a metodickým zmenám. Súčasťou udržiavania programu v legislatívne aktuálnom stave je aj pravidelná aktualizácia číselníkov.

K ďalším cenným zdrojom pre aktualizácie programu sú aj Vaše podnety a požiadavky zozbierané pracovníkmi oddelenia hot-line.

Internetová aktualizácia

Program ADAM sám upozorňuje na dostupné aktualizácie.

Automatické spúšťanie agenta

Internetová aktualizácia sa spustí po každom zapnutí operačného systému Windows a umiestni vpravo dole na lištu operačného systému ikonu. Ak je aktualizácia dostupná, program vykoná aktualizáciu v závislosti od ďalších nastavení:

  • buď zobrazí hlavné okno aktualizačného programu,
  • alebo na pozadí zaktualizuje aplikácie ak nejde o zásadné zmeny.

V prípade, že chcete využívať automatickú kontrolu, spustite program Internetová aktualizácia z menu Štart - Programy - ADAM 3.0 a v menu Nastavenia zapnite voľbu ʘ Spúšťať pri štarte Windows. Automatická kontrola sa spustí pri najbližšom zapnutí počítača.

V prípade, že je spustený agent Internetovej aktualizácie, po kliknutí ľavým tlačidlom myši na jeho ikonu v systémovej lište sa otvorí dialógové okno internetovej aktualizácie. Po kliknutí pravým tlačidlom myši na ikonu sa zobrazí kontextové menu s funkciami:

  • Aktualizácia
  • Nastavenia
  • Koniec

Voľba koniec ukončí automatické kontrolovanie, avšak pri reštarte počítača sa aktualizácia znova spustí.

Automatická aktualizácia číselníkov

Program môže automaticky po spustení kontrolovať aktuálnosť číselníkov na internete. Ak nájde novšie číselníky ako máte práve importované, zobrazí sa oznam v oblasti hodín na systémovej lište podľa obrázka:

Túto funkčnosť je potrebné zapnúť v programe v menu Systém → Prostredie - možnosť ʘ Povoliť aktualizáciu obsahu z internetu.

Aktualizácie z CD

Pokiaľ nemáte v ordinácii prístup k internetu, je zasielanie aktualizácií na CD neoddeliteľnou súčasťou podpory k programom.

Môžete si vybrať medzi:

  • štandardným štvrťročným zasielaním
  • nadštandardným mesačných zasielaním, vždy s novou kategorizáciou liekov.

Súčasťou aktualizačnej zásielky je aj list s postupom aktualizácie programu a číselníkov. Ceny pre jednotlivé typy podpory sú uvedené v cenníku.

Sťahovanie aktualizácií ručne

Pokiaľ nemáte v ordinácii prístup k internetu, ale môžete k nemu pristupovať z iného miesta (napr. z domu), môžete si, v prípade potreby v čase medzi pravidelnými zásielkami na CD médiách, aktualizácie operatívne stiahnuť z našej webovej stránky a pomocou prenosného média ako je napr. USB kľúč i ich jednoducho preniesť na počítač s inštaláciou programu ADAM a nainštalovať.

Aktuálne verzie programov a číselníkov na stiahnutie nájdete tu.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339