Please enable Javascript!

ADAM

Vlastnosti

Programy ADAM 3.0 pre nemocnice umožňujú konfiguráciu neobmedzeného počtu pracovísk. Programy podporujú prácu a zohľadňujú špecifické potreby niektorých prevádzok:

  • jedno pracovisko so striedajúcimi lekármi (napr. chirurgia),
  • pracovisko spoločnej sestry pre viac pracovísk,
  • doplnkové pracovisko tzv. plánovanie pre objednávanie pacientov do viacerých nezávislých diárov (napr. na viac lekárskych prístrojov).

Pracoviská pracujú so spoločnou databázou pacientov, v rámci ktorej je možné individuálne nastaviť sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacientov (napr. prepúšťacie správy, dekurzy) pre vybrané pracoviská. Jednotlivé pracoviská majú vlastnú konfiguráciu parametrov programu.

Vzhľad nahrávacích formulárov umožňuje pohodlné nahrávanie z vyplnených dokladov UZD a A1 aj evidenčným pracovníkom. Základná evidencia pacienta je rozšírená:

  • o evidenciu Partnera - podpora spracovania refundácie nákladov zazmluvneným FO alebo PO (napr. sociálny program zamestnávateľa),
  • o evidenciu Kategórie pacienta.

Programy ADAM 3.0 pre nemocnice je možné navzájom synchronizovať (pomocou modulu Recepcia), alebo niektoré (prípadne aj všetky) z nich pracujú ako samostatné. Pre potreby centralizovaného zúčtovania pre poisťovne disponujú službou Export na centrál určenou na centralizované spracovanie ambulantných dávok. Spracovanie dokladov a dávok na satelite je rozšírené o spájanie dávok z viacerých pracovísk do jednej spoločnej dávky (napr. LSPP pracoviská).

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339