Please enable Javascript!

ADAM

Sústreďte sa na to dôležité.

Odmenou bude nielen vyššia spokojnosť pacientov, ale i kvalitný nástroj na riadenie vášho zdravotníckeho zariadenia.


ADAM pomôže v malom či veľkom zdravotníckom zaradení bez ohľadu na špecializáciu alebo počet oddelení. Postará sa o vedenie zdravotníckej dokumentácie vašich pacientov. Zariadi administratívu i vyúčtovanie zdravotným poisťovniam. Prehľady, štatistiky a výkazy pripraví za vás. Budete tak mať viac času na to dôležité.

Program sa dodáva vo verziách nesieťovej a sieťovej pre licencovaný počet používateľov a v troch odborných úrovniach:

  • s nadstavbou RTG,
  • pre ambulancie všeobecného lekára pre deti a dorast a všeobecného lekára pre dospelých,
  • pre stomatologické ambulancie.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339