Please enable Javascript!

ADAM

Aktualizácia programu a ochrana dát

Pravidelná aktualizácia programu je zabezpečená zasielaním aktualizácií na CD nosiči alebo internetovou aktualizáciou (sťahovanie nových verzií cez internet). Frekvencia zásielok je prispôsobená aktuálnym potrebám:

  • pravidelná štvrťročná so zapracovaním zmien v rámci kategorizácie liečiv, výrobkov ZT (na vyžiadanie je poskytované aj mesačné zasielanie aktualizácie)
  • nepravidelná okamžitá aktualizácia vzhľadom na platný legislatívny stav a zmeny v metodike.

Aktuálne verzie sú dostupné aj na www.cgm.sk. Súčasťou internetovej aktualizácie je online aktualizácia číselníkov. Počas behu programu je automaticky kontrolovaná aktuálnosť číselníkov.Ak program zistí dostupnosť novších číselníkov, ponúkne import.

Ochrana dát je zabezpečená zálohovaním na vymeniteľné médium alebo napaľovaním na CD/DVD. Optimalizáciu a dôslednosť zálohovania podporuje možnosť nastavenia pravidelného zálohovania. Pri ukončení programu sa automaticky otvorí okno na zálohovanie programu.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339