Please enable Javascript!

ADAM

Tlačivá a výstupy

Program podporuje množstvo univerzálnych a špecializovaných tlačív. Poskytuje rozsiahle tlačové doklady a prehľady na evidenčné a kontrolné účely. Pre optimálnu prácu s tlačivami je možné nastaviť vlastné poradie zobrazovaných tlačív či priradiť klávesové skratky. Pre vybrané tlačivá je dostupná archivácia ich obsahu na opakované použitie.

Zapracovaná je tiež automatická tvorba štatistických výkazov podľa NCZI (editor výkazov) - A08-01 Výkaz o činnosti ambulancie zubného lekára a E02-01 Výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339