Please enable Javascript!

ADAM

Vykazovanie a zúčtovanie pre poisťovne

ADAM 3.0 Stomatológ pokrýva vykazovanie zdravotných výkonov, evidenciu registrovaných pacientov, dispenzarizovaných pacientov a pacientov na čakacej listine.

Optimalizácia práce pri vykazovaní je zabezpečená preddefinovanými skupinami združených výkonov a automatickým prevodom výkonovna podriadenú zložku (napr. pre preventívne výkony). Okrem toho program umožňuje nahrávať na viac kódov lekárov (napr. stomatológ a čeľustný ortopéd).

Súčasťou vykazovania je:

  • automatická kontrola početnosti výkonov (napr. periodicita preventívnych prehliadok), veku pacientapri vekom podmienených výkonoch a lokalizácie zuba (kód zuba),
  • automatické sledovanie absolvovania preventívnej prehliadky v predchádzajúcom kalendárnom roku,
  • automatická evidencia preventívnych prehliadok aj s ich záverom (bez liečby, s potrebou liečby).

Nastaveným účtovaním je možné odčleniť preventívne výkonyod ostatných stomatologických výkonov. Je to ideálna pomôcka na sledovanie mesačných limitovna poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Všetky verzie programu umožňujú napaľovanie dávok pre poisťovne na CD/DVD médium. Na prípravu dávok a dokladov pre elektronickú podateľňu je zabezpečený export súborov na elektronické zasielaniedo poisťovní a ukladanie faktúr a sprievodných listov vo formáte PDF.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339