Please enable Javascript!

ADAM

Starajte sa o pacientov a ich zuby.

Administratívu môžete pustiť z hlavy.


Sami si určíte, čo potrebujete. ADAM 3.0 Stomatológ Vám umožní viesť zdravotnícku dokumentáciu pacientov veľmi jednoducho. Rozlúčte sa s prípravou ekonomických a zdravotníckych výkazov a prehľadov. Program to urobí za Vás. Postará sa aj o vyúčtovanie zdravotným poisťovniam. Ušetrený čas môžete venovať pacientom a ich úsmevu.

ADAM 3.0 Stomatológ je plne ambulantný program špecializovaný pre ambulancie obvodných stomatológov, stomatologických špecialistov a čeľustných ortopédov. Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

  • Sledovanie stavu chrupu v grafickom zubnom kríži
  • Evidencia preventívnych prehliadok
  • Podpora priamych platieb pacientov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • Podpora plánovania a evidencie protetických prác s prepojením na vykazovanie

ADAM 3.0 Stomatológ je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.

Kontakty

Kontakty

CGM Slovensko

Divízia Lekársky systém ADAM: +421 2 5341 8075

Obchod: +421 2 4463 3487

HOTLINE: +421 45 5322 339