Please enable Javascript!

ADAM

Starajte sa o pacientov a ich zuby.

Administratívu môžete pustiť z hlavy.


Sami si určíte, čo potrebujete. ADAM 3.0 Stomatológ Vám umožní viesť zdravotnícku dokumentáciu pacientov veľmi jednoducho. Rozlúčte sa s prípravou ekonomických a zdravotníckych výkazov a prehľadov. Program to urobí za Vás. Postará sa aj o vyúčtovanie zdravotným poisťovniam. Ušetrený čas môžete venovať pacientom a ich úsmevu.

ADAM 3.0 Stomatológ je plne ambulantný program špecializovaný pre ambulancie obvodných stomatológov, stomatologických špecialistov a čeľustných ortopédov. Podporuje všetky v súčasnosti vyžadované rozhrania pre komunikáciu so zdravotnými poisťovňami.

  • Sledovanie stavu chrupu v grafickom zubnom kríži
  • Evidencia preventívnych prehliadok
  • Podpora priamych platieb pacientov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • Podpora plánovania a evidencie protetických prác s prepojením na vykazovanie

ADAM 3.0 Stomatológ je súčasťou novej generácie programov ADAM 3.0, určených pre všetky moderné operačné systémy Windows od verzie XP vrátane.