Please enable Javascript!

News

Novinky

25. máj 2018, Bratislava

CGM a GDPR

Bratislava, 25. mája 2018 - Vážení zákazníci, radi by sme sa s Vami podelili o radostnú informáciu. Ako ste iste zaznamenali, 25. mája 2018 vstúpilo do platnosti nové nariadenie EÚ na ochranu osobných údajov, známej pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Rovnako ako ste sa vy museli na novú legislatívu pripraviť vo svojich ordináciách a zdravotníckych zariadeniach, tak aj my v CGM sme dlhé mesiace pracovali na tom, aby celá naša spoločnosť bola v súlade s novým nariadením. Preškolili sme všetkých našich zamestnancov a implementovali úpravy všetkých produktov a služieb ako z ambulantnej, tak z nemocničnej divízie.

09. marec 2016, Bratislava

Nemecká spoločnosť CompuGroup Medical AG, vlastník slovenského zastúpenia CompuGroup Medical SK, zmenila právnu formu na európsku spoločnosť CGM SE

Bratislava (09.03.2016) - Spoločnosť CompuGroup Medical AG (CGM AG), ktorá drží jedno z najvyšších pokrytí medzi poskytovateľmi služieb elektronického zdravotníctva, zmenila právnu formu organizácie z nemeckej akciovej spoločnosti na CGM SE. CGM sa tak stala nadnárodnou európskou spoločnosťou. Zmena bude mať pozitívny vplyv i na slovenské zastúpenie, lebo prinesie lepšiu spoluprácu a pohyb zamestnancov v rámci európskeho kontinentu. Za CGM Slovenská republika (CGM SK) bude ako člen zvláštneho vyjednávacieho výboru vystupovať Milan Krajčovič, ktorý sa stal členom Zamestnaneckej rady CGM SE.

03. marec 2016, Bratislava

Prvý eHealth systém na Slovensku funguje v Malackách

Bratislava (3. marca 2016) – Reálne fungovanie eHealth otestovali priamo v praxi prvýkrát v nemocnici v Malackách. Za účasti ministra zdravotníctva Viliama Čisláka bolo uvedené do ostrej prevádzky napojenie nemocničného informačného systému (NIS) do eHealth, a to NIS CGM CLINICOM CC3.

19. august 2014, Bratislava

NEMOCNICA V TOPOĽČANOCH ZDOKONAĽUJE CHIRURGICKÉ ZÁKROKY PROSTREDNÍCTVOM SNÍMOK A VIDEA. PRVÁ V SLOVENSKEJ AJ ČESKEJ REPUBLIKE.

Bratislava 19. August 2014 – Nahrávky endoskopických snímok a videí a ich následná archivácia pomáhajú Topoľčianskej nemocnici zlepšovať kvalitu prevedenia chirurgických zákrokov, ako aj odborného vzdelávania lekárov. Azda v žiadnej oblasti nie je dôležitejší technologický vývoj ako v zdravotníctve. Skvalitňovanie služieb pre pacientov a zefektívňovanie výkonu práce odborníkov sa stalo jedným zo základných atribútov pri vývoji nových technológií. Spoločnosť CompuGroup Medical sa vďaka svojmu CGM ENDORAAD systému stala prvou spoločnosťou na Slovensku podporujúcou Topoľčiansku nemocnicu v oblasti práce so softvérom určeným pre tvorbu a spracovanie vysoko kvalitných lekárskych snímok a videí.

28. apríl 2014, Bratislava

17. apríl 2014, Bratislava

ADAM 3.0 pomáha lekárom aj stomatológom

Už tretia generácia informaèných systémov ADAM 3.0 pomáha zefektívni každodennú prácu lekárov, špecialistov, ako aj celých zdravotníckych zariadení na Slovensku. Systém, ktorý dodáva spoloènos CompuGroup Medical (CGM) poskytuje komplexné riešenie pre podporu celého spektra èinností ambulancie a vïaka jednoduchému ovládaniu programu používate¾mi, sa riešenie slovenskej spoloènosti CGM stalo významným hráèom na našom trhu.

10. január 2014, Koblenz / Bratislava

CompuGroup Medical kúpila spoločnosti Imagine Editions a Imagine Assistance vrátane ich softvéru HelloDoc
Vďaka akvizícii skupina zdvojnásobí svoj podiel na francúzskom trhu ambulantných informačných systémov

Koblenz / Bratislava 10. januára 2014 – Skupina CompuGroup Medical AG, jeden z popredných svetových poskytovateľov riešení pre elektronické zdravotníctvo, uzavrela zmluvu o kúpe 100 % akcií spoločností Imagine Editions a Imagine Assistance so sídlom v Soulac Sur Mer (Francúzsko). Prostredníctvom tejto akvizície sa vo Francúzsku zdvojnásobí počet lekárov pracujúcich so softwarovými produktmi skupiny CGM na 40 000. CompuGroup Medical sa tak stáva jednotkou na francúzskom trhu ambulantných informačných systémov a pokračuje na ceste ziskového rastu a rozširovania svojho trhového podielu.

07. január 2014, Koblenz/Bratislava

Skupina CompuGroup Medical kúpila vision4health
Expanduje tak aj v oblasti laboratórnych informačných systémov

Koblenz/Bratislava, 7. januára 2014 – CompuGroup Medical (CGM), jedna z popredných svetových spoloèností zameraných na eHealth, vèera dokonèila transakciu na akvizíciu spoloènosti vision4health Laufenberg & Co, celoeurópsky významného inovátora v oblasti softvérových riešení pre laboratóriá a diagnostiku. Vïaka tejto akvizícii CGM znaène posilnila svoju trhovú pozíciu v segmente laboratórnych informaèných systémov a otvorila nové strategické možnosti v prepojení poskytovate¾ov zdravotnej starostlivosti a služieb.

17. september 2013, Bratislava

CompuGroup Medical spustil nový web

Spoločnosť CompuGroup Medical Slovensko, dodávateľ nemocničných a ambulantných IT systémov, má od septembra nové webové stránky www.cgm.com/sk. Web dostal novú štruktúru a dizajn, zároveň bola výrazne posilnená jeho funkcionalita. Zmeny súvisia s postupnou úpravou korporátnej prezentácie celej skupiny CompuGroup Medical. Slovensko je jednou z prvých európskych krajín, kde boli spustené stránky podľa nového konceptu.

29. august 2013, Bratislava

CompuGroup Medical pomáha

Spoločnosť CompuGroup Medical Slovensko s. r. o. podporila nákup kyslíkového koncentrátora pre geriatrické centrum Senior v Malackách. CGM verí, že nákupom špeciálneho prístroja, umožňujúceho ľahšie dýchanie a kyslíkovú terapiu, prispeje k spokojnosti pacientov.

01. júl 2013, Bratislava

Akcia pre zákazníkov WinAdam!

V rámci pokračujúceho skvalitnenia našich služieb ponúkame počas prázdnin našim zákazníkom produktu WinADAM prechod na generačne nové riešenie radu ADAM 3.0.

Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac Čítať viac