Please enable Javascript!

28. august 2020, Bratislava

Ako si vybrať vhodný ambulantný informačný systém

Ambulantný informačný systém (ďalej v texte len systém) je pre lekára a sestru základný pracovný nástroj, je v prevádzke počas celých ordinačných hodín a preto musí byť pre používateľov pomocník, ktorý ambulanciu oslobodí od stereotypných úkonov, aby lekárovi zostalo čo najviac času na pacientov. Preto je veľmi dôležité venovať jeho výberu náležitú pozornosť a nerozhodovať sa iba podľa povrchných kritérií.

Zúženie hľadania

V prvom kroku je potrebné zúžiť výber na systémy, ktoré pre Vás pripadajú do úvahy. Na to postačia dva parametre.

Vaša špecializácia. V rámci zdravotníctva je vyprofilovaných množstvo špecializácií a zdravotníckych zariadení so špecifickými požiadavkami. Nie všetky systémy pokrývajú špecifické požiadavky jednotlivých typov. O tom, či je daný softvér pre Vás vhodný, by ste sa mali dozvedieť z internetových stránok, alebo sa informovať na obchodnom oddelení dodávateľa.

Spôsob práce a technické podmienky Vášho zariadenia. Dôležitou otázkou je, či softvér bude fungovať v technických a priestorových podmienkach Vášho zariadenia.

Z hľadiska spôsobu práce ide napríklad o to, či pracujete iba v jednej ambulancii a samostatne, alebo sa presúvate medzi viacerými miestami, a či v tomto prípade môže na inom mieste poskytovať starostlivosť iný zdravotnícky pracovník. Ak si vyberáte systém pre zariadenie s viacerými ambulanciami, či sú lokalizované na jednom mieste, alebo ide o vybavenie pre fyzicky oddelené pracoviská či pobočky.

Z technického hľadiska ide o používaný operačný systém na Vašich počítačoch, dostupnosť funkčnej počítačovej siete, prácu na vlastnej technike (server, sieťové rozvody), alebo záujem o cloudové riešenie.

Sem patrí aj otázka, či Vaše postupy a spôsob práce sú optimálne a či zavedenie nového IS nie je vhodný impulz, ktorý sa dá využiť aj na organizačné zmeny a zmeny práce. Ak takúto otázku pripustíte, pole pre výber systému sa Vám rozšíri.

S týmito otázkami je tiež vhodné kontaktovať obchodné oddelenie spoločnosti, ktoré by malo byť schopné konzultovať s Vami Vaše individuálne podmienky a navrhnúť Vám optimálne riešenie, prípadne viac variantov.

Tri základné oblasti posudzovania

Výber systému odporúčame posudzovať v troch oblastiach: plnenie Vašich požiadaviek, úroveň podpory a cena. Výsledky z každej z nich sa dajú spracovať spôsobom, ktorý na jednu stranu váh položí prínosy (funkčnosť a podporu) a na druhú cenu. Takto nastavené celkové hodnotenie Vám napríklad ukáže, že ak softvér s polovičnou cenou ako referenčný má len 40% jeho funkčnosti, pri jeho nákupe preplatíte zhruba 20 %. Pozrime sa bližšie na to, ako pri výbere postupovať.

Aby ste vedeli vyhodnotiť, aký systém potrebujete z hľadiska funkčnosti, potrebujete mať najskôr jasno v tom,+ čo od systému očakávate. Teraz, ale aj v budúcnosti. Niekomu napríklad stačí funkcia ereceptu a ezdravia, pretože nemá zmluvy s poisťovňou. Iný potrebuje okrem toho aj vykazovanie, komunikáciu s laboratóriami, prípadne pripojenie prístroja. Zamyslite sa v tomto okamihu aj nad budúcnosťou. Plánujete rozširovanie počtu zamestnancov, rozšírenie o ďalšie špecializácie, expanziu do iných miest? Aj keď to ešte nie je otázka dňa, je dobre vybrať systém, ktorý dokáže podporovať Vaše procesy aj po takýchto výrazných zmenách.

Čítajte viac: CGM Svet