Please enable Javascript!

27. august 2020, Bratislava

Cenníky a úhrady (I.): Evidencia platieb v programoch ADAM

Zavedenie povinného používania elektronickej evidencie platieb pacienta, či už v minulosti cez elektronické registračné pokladne alebo v súčasnosti prepojením so systémom eKasa, prinieslo do ambulantnej práce novú agendu. Okrem toho, že je potrebné nahrať výkony pre zúčtovanie do ZP, je niekde potrebné nahrať položky, za ktoré pacient dopláca spolu s účtovanou sumou.

Existuje viacej možností riešenia

Na prvý pohľad sa zdá najvhodnejšie nekomplikovať si prácu v ambulantnom programe s cenníkmi a problematiku platieb riešiť oddelene, či už cez virtuálnu alebo tlačidlovú eKasu. V prípade virtuálnej registračnej pokladne Vás to ani nič nestojí. Výhodné je to naozaj iba na prvý pohľad a iba v špecifických prípadoch, ktoré sú presnejšie rozvedené v článku eKasa - zorientujte sa v problematike. Každé ošetrenie s platbou pacienta musíte totiž spracovať dvakrát - raz ako výkon do programu, druhýkrát ako položku do pokladne. Najmä v prípade stomatologických ambulancií Vás tento prístup oberie o drahocenný čas.

Oveľa efektívnejšie je na začiatku niečo zainvestovať. Čas na založenie alebo vypočítanie cenníka v programe a financie na nákup eKasy a jej integráciu s ADAMom. V takejto konfigurácii potom výpočet spoluúčasti alebo úhrady pacienta prebieha plynule s vykazovaním, pokladničný doklad sa vytlačí automaticky a navyše získate aj zákonom stále vyžadovaný rovnopis pre pacienta (podľa §79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch ZS).

Čítajte viac: CGM Svet