Please enable Javascript!

21. august 2020, Bratislava

Certifikáty a ich použitie v komunikácii s ezdravím

Od 1.7.2020 vydáva NCZI nové elektronické preukazy zdravotníckych pracovníkov (ePZP). Tieto sú viazané na nové koreňové certifikáty NCZI. Čo to znamená, sa dočítate v našom krátkom článku.

Zabezpečenie elektronickej komunikácie

Pre elektronickú komunikáciu sú vážnymi výzvami zabezpečenie preukázateľného autorstva a originality doručenej správy a ochrana jej obsahu počas prenosu. Na tieto účely sa využívajú digitálne certifikáty. Dokážu zabezpečiť identifikáciu protistrany pri zabezpečenej komunikácii, elektronické podpisovanie dokumentov, kryptovanie súborov a podobne. Digitálne certifikáty sa používajú aj v komunikácii v rámci ezdravia.

Viac informácií čítajte tu: CGM svet