Please enable Javascript!

23. júl 2020, Bratislava

Volanie služieb ezdravia na pozadí

Trvá u Vás odosielanie správ do ezdravia príliš dlho ? Viete, že sa čakania môžete zbaviť ? Ako ho odstrániť, a čo zmena prináša, sa dočítate ďalej.

Paralelne či sériovo ?

Tak ako v bežnom živote, aj vo svete informácií existujú rôzne závislé procesy. Niektoré musia nadväzovať jeden na druhý (sú zaradené sériovo), iné sa môžu vykonávať nezávisle na sebe (paralelne). Typický príklad paralelného procesu je odoslanie dokumentov na tlačiareň. V okamihu potvrdenia tlače môžete pokračovať v práci v programe a papierový výstup sa vytvorí o niekoľko desiatok sekúnd. Frustrujúce je, ak sa v procese niečo pokazí. Väčšinou ste zvyknutí, že tlačiareň funguje. Ak je tomu naopak, kým si nefunkčnosť uvedomíte, vo fronte Vám zostalo zaradených niekoľko nevytlačených dokumentov a tie už v programe nemáte otvorené. Často je potrebné z fronty tlačové úlohy odstrániť, znovu nájsť a otvoriť v programe nevytlačené dokumenty a opakovane ich vytlačiť.

Z uvedeného príkladu vyplýva, že vhodnosť oddelenia procesu do paralelného vlákna - my tomu hovoríme aj spustenie na pozadí, bude závisieť od spoľahlivosti a robustnosti tohoto procesu. Ak všetko funguje, ako má, volanie na pozadí je na nezaplatenie. Ak je proces príliš chybový, je výhodnejšie počkať na úspešné skončenie jednej úlohy (vytlačenie dokumentu) a až potom začať spracovávať ďalšiu. Podobne, ak je proces dostatočne rýchly, je zbytočné spúšťať ho na pozadí, stačí chvíľku počkať na jeho ukončenie a výsledok.

Čítajte viac na CGM Svete: Volanie služieb ezdravia na pozadí