Please enable Javascript!

01. júl 2020, Bratislava

Udržiavanie poriadku v zozname pacientov

S dobou používania každého programu narastá počet údajov, ktoré sú v ňom obsiahnuté. Niekedy až do takej miery, že používateľ stratí prehľad, čo všetko jeho databáza obsahuje. Sú všetky údaje zadané vo Vašom programe jednoznačné a správne? Ako dokážete overiť ich stav a ako dosiahnete nápravu zistených nedostatkov? Čítajte ďalej.

Počas viacročného používania programu sa Vám určite nazbieral v Kartotéke pacientov väčší počet záznamov, ktoré už nie sú aktuálne, zhoršujú prehľadnosť zoznamu pacientov a zbytočne spomaľujú prácu v programe. Tieto záznamy patria do niektorej z dvoch skupín.

  • Môžu to byť neaktuálni pacienti, ktorí neboli z rôznych dôvodov viac rokov na vyšetrení - pacienti, ktorí boli vyšetrení jednorazovo, deti a dorastenci po dovŕšení určitého veku (u pediatra), pacienti, ktorí zmenili lekára a neoznámili Vám to, alebo to môžu byť pacienti, ktorí zomreli a tiež Vám to nikto neoznámil.
  • Druhú skupinu tvoria duplicitné a chybné záznamy, prípadne skúšobné záznamy, ktoré ste zabudli odstrániť.

Na všetky tieto prípady vie program zareagovať, či už v kontrolnej zostave, v ktorej Vám ukáže stav Vašich dát alebo v hromadných službách, čo sú výkonné a jednoduché nástroje umožňujúce upraviť evidenciu tak, aby ste zredukovali počet neaktuálnych záznamov.

Čítajte ďalej: Udržiavanie poriadku v zozname pacientov