Please enable Javascript!

08. jún 2020, Bratislava

Ako správne vyúčtovať príplatky v súvislosti s COVID-19 ?

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Dôvera ZP v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou zverejnili koncom mája na svojich webových stránkach aktualizácie Verejného prísľubu/Stanoviska, ktorými upravujú doterajšie podmienky pre vykazovanie výkonov súvisiacich s pandémiou Covid-19. Podmienky sú platné spätne od 1. 5. 2020.

Verejný prísľub VšZP obsahuje okrem podmienok finančných kompenzácií a zmien pravidiel pre preskripciu, aj nové podmienky pre vykazovanie, ktoré rozširujú pôvodný zoznam výkonov pre vykazovanie telemedicíny o doplňujúce / zvýhodnené výkony, tzv. príplatkové výkony pre všeobecných lekárov a lekárov ŠAS. K pôvodným výkonom telemedicíny pridáva tri príplatkové výkony.

Poračovať v čítaní: Ako správne vyúčtovať príplatky v súvislosti s COVID-19 ?