Please enable Javascript!

18. máj 2020, Bratislava

Internetová aktualizácia

Často sa stáva, že nám voláte kvôli chýbajúcemu lieku, výkonu, výkazu, alebo končiacej licencii, a pritom len stačí mať správne nastavený systém ADAM a všetky veci sa dejú automaticky (na pozadí) pri štarte Windows alebo pri štarte ADAM za pomoci podporného programu internetovej aktualizácie.

Internetová aktualizácia je podporný program, ktorý zabezpečuje udržiavanie programov Adam 3.0 a prídavných modulov v aktuálnom stave, s poslednými zapracovanými technickými a legislatívnymi zmenami, číselníkmi a licenciami.


Úlohy Internetovej aktualizácie

Medzi hlavné úlohy programu Internetová aktualizácia patria:

  • online kontrola aktuálnosti súborov programu Adam 3.0 a ostatných komponentov
  • online kontrola stavu naimportovaných číselníkov
  • aktualizácia programu a komponentov
  • automatický posun licencie na program a moduly na základe uhradených faktúr
  • povýšenie programu a inštalácia modulov
  • inštalácia ezdravia
  • zobrazenie súhrnného zmenového listu aktuálnej verzie a informácie o priebežných zmenách a opravách

Chcete viac informácií? Pokračujte tu: Internetová aktualizácia