Please enable Javascript!

12. máj 2020, Bratislava

Spolupráca lekára so sestrou

Máte pocit, že Vám na pacienta zostáva stále menej času napriek tomu, že pri svojej práci využívate funkčnosť programu Adam v maximálnej miere? Že neustále pribúda viac administratívnej práce súvisiacej s vedením zdravotnej dokumentácie, zúčtovaním do poisťovne, odovzdávaním rôznych štatistických hlásení?

Ak využijete možnosti sieťovej práce a do tejto práce zapojíte aj sestru, môžete začať efektívne pracovať s programom vo dvojici - zatiaľ čo Vy vyšetrujete pacienta, ona pripraví na "Príjme" k vyšetreniu ďalšieho pacienta a zároveň dokončí agendu už vyšetreného pacienta.

Čo označujeme pojmom Príjem ?

Príjem v kontexte programov ADAM 3.0 je dynamický zoznam pacientov, ktorí postupne prešli ambulanciou v daný deň. Tento zoznam vytvára sestra a Vy si z neho pacientov preberáte. V rámci neho sa sleduje základný stav návštevy a vybrané údaje súvisiace s návštevou.

Príjem znižuje informačnú záťaž . V kartotéke máte zväčša niekoľko tisíc pacientov. Pri správnom používaní príjmu, sestra vizuálne pracuje len s pacientami, ktorí boli v daný deň v ambulancii a Vy sa môžete sústrediť len na tých, ktorých sestra takýmto spôsobom pripravila a ešte nie sú vyšetrení.

Zároveň rozdeľuje administratívnu záťaž . Údaje, ktoré sestra v príjme zapíše, môžete Vy skontrolovať a hlavne použiť pri tvorbe zdravotnej dokumentácie.

Príjem znižuje chybovosť . Sestra skontroluje údaje s kartou poistenca a priradí Vám na príjem správneho pacienta. Osvedčí sa hlavne pri frekventovaných priezviskách alebo podobných rodných číslach.

Príjem spája funkciu čakárne v priebehu ordinačných hodín a ambulantnej knihy na konci dňa.

Zaujímá vás viac? Potom pokračujte tu: Spolupráca lekára so sestrou